Tahsin Yücel’in Komşular Adlı Öyküsünde Kadın ve Temsili

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 304-312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Roman, öykü, deneme, derleme, masal, araştırma-inceleme ve çevirileri yanında akademisyen kimliği ile yazını dille bütünleştiren Tahsin Yücel, pek çok yazınsal türde yapıt vermiş bir düşün ve yazın insanıdır. Yazar, gerek Dünya Yazınından yaptığı çevirileri gerekse roman ve öyküleri ile pek çok ödüle layık bulunmuştur. Bu çalışmada Tahsin Yücel’in aynı adla yayımlanan öykü kitabında yer alan Komşular isimli öyküsü kadın izleği çevreninde incelenmiştir. Öyküde kadın ve temsilinin nasıl yansıtıldığı anlatıya açık ve/veya örtük biçimde yerleştirilmiş olan imgelerle açımlanmaya çalışılmıştır. Yücel’in öykü evreninde varlıkları ve üstlendikleri işlevlerle kadınlar oldukça önemli bir yer tutar. Komşular isimli öyküde tek bir kadın kahraman olmasına karşın dolantının gelişimi tümüyle onun varlığı, üstlendiği rol ve toplumsal cinsiyet algısı ile anlam kazanır. Öyküde başkişi Albay Atmaca’nın tatilini geçirmek üzere geldiği bir kıyı köyünde kiralamış olduğu evin çatı katının balkonundan alt katta bir aileye ait balkonda tanık olduğu bir kavganın bilinç akışıyla yorumlandığı olaylar dizisine dönüşüm yapması anlatılır. Başta istemeden tanık olduğu komşu çiftin kavgası Albay Atmaca’nın tutkunu ya da tutsağı olduğu bir alışkanlığa, saplantıya dönüşür. Bu tanıklıkta Albay Atmaca’nın kadının yanında taraf olması kadın kimliğinin toplumsal, dini, felsefi ve kişisel boyuttaki göndermelerinin ortaya konulması açısından da son derece önemlidir. Bu açıdan bu çalışmada bu ölçütler çerçevesinde kadın, kadın kimliği ve bunun algısının öyküde nasıl temsil edildiği bulgulanmaya çalışılmıştır. Bu saptamayla öykünün izlek ve iletisinin en önemli yönlendiricisinin kadın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yücel’in öykülerinde sosyal konumları, kişilikleri, yaşları ile kadınlar yazarın toplumsal eleştirisinin sözcüleridir. Bilişsel düzlemde tümüyle kadın kahramana göre kendini konumlandıran ve kavganın içinde bulan Albay Atmaca onun bakış açısından olayları değerlendirir. Onun safında yer alan Albay Atmaca kavga üzerinden yaşam ve gerçekleri sorgular ve onlarla yüzleşir. Bu kadın yüzünden dâhil olduğu kavganın neden ve sonuçları anlamını tümüyle yitirir ve yine aynı kadın yüzünden uğradığı düş kırıklığıyla eski yaşamına dönüş yapmak üzere orayı terk eder.

Keywords

Abstract

In addition to his novels, stories, essays, compilations, fairy tales, research-studies and translations, Tahsin Yücel, who integrates literature with his academic identity, is a thinker and literary person who has produced many literary works. He has been considered worthy many awards for his translations of the World Literature as well as his novels and stories. In this study, Tahsin Yücel's story titled Komşular in the story book published under the same name was examined within the framework of the theme of women. How women and their representation are reflected in the story has been tried to be explained by images that are clearly and/or implicitly embedded in the narrative. In the story universe of Yücel, women occupy an important place with their existence and the functions they undertake. Although there is only one female protagonist in the story called Komşular, the development of the narrative is entirely made sense by her existence, role and social perception of gender. The story tells the transformation of a fight into a series of events interpreted with a stream of consciousness that the main character Colonel Atmaca witnessed on the balcony of a family living downstairs from the balcony of the house he rented in a coastal village where he came to spend his holiday. At first, the fight of the neighboring couple whom he witnessed unintentionally turns into a habit, obsession in which Colonel Atmaca is passionate or captive. In this testimony, the fact that Colonel Atmaca is on the woman's side is also very important in terms of revealing his personal references such as social, religious, philosophical and personal dimensions of female identity. In this respect, in this study, it is tried to determine how women, women's identity and their perception are represented in the story within the framework of these criteria. With this determination, it is concluded that the most important driver of the story's theme and message is the woman. In Yücel's stories, women with social positions, personalities, ages are the spokespersons of the author's social critique. On the cognitive level, Colonel Atmaca, who positions himself completely according to the heroine and finds himself in a fight, evaluates the events from her point of view. Colonel Atmaca, who is on her side, questions life and facts through a fight and confronts them. The reasons and consequences of the fight that the he was involved in because of this woman lose their meaning completely and he left to return to his former life with the disappointment he suffered because of the same woman.

Keywords