Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılabilecek Sözlük Önerileri

Author:

Number of pages: 135-148
Year-Number: 2020-8.1

Abstract

Türkçe, günümüzde yaklaşık 250 milyon konuşur sayısıyla dünyada 5. büyük dil olarak varlığını sürdürmektedir. Bu duruma siyasal ve sosyal sebepler de eklendiğinde Türkçe; Yabancıların ilgisini çekmekle kalmayıp her geçen gün konuşur sayısını da arttırmaktadır. Dilimizi öğrenen ve öğreten insanların da yabancı dil olarak Türkçe öğretimi çalışmalarında sözlük kullanımına ihtiyaçları vardır. Sözlükler, bir dilin yazıya dökülmüş kelime hazinesini saklayan sandıklardır. Bu sandıkların açılarak içindeki kelime zenginliğinin o dili öğrenen ve öğreten insanlarla buluşturulması gerekmektedir. Yabancı bir dili öğrenmek için o dilin sözlüğüne mutlaka ihtiyaç duyulur. Türkçenin öğretiminde kullanılacak sözlükler de bu hazinelerin insanlara faydalı olması noktasında önemli bir görev üstlenmektedirler. Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen insanların ise Türkçeyi en doğru şekliyle öğrenmeye, kendileri için hazırlanmış sözlüklerle çalışmaya hakları vardır. Yapılan kaynak, alan ve genel ağ taramalarında yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanmış sözlüklerimizin sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Böylesine büyük bir dilin çok daha nitelikli, kapsamlı ve işlevsel sözlüklere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyacın bir anda giderilmesi mümkün değildir ama sahada çalışan insanlarda en azından farkındalık oluşturmak gerekir. Bu amaçla, incelenen yüzlerce sözlük arasından on adet sözlük, Türkçe öğreten öğretmenler ve öğrenen öğrenciler için seçilmiştir. Çalışmada bu sözlüklerle ilgili görsellere ve temel bilgilere ulaşılarak, elde edilen veriler ışığında sözlüklerin kısa tanıtımlarına yer verilmiştir. Yapılan çalışmaların Türkçe öğretici ve öğrenicilerine katkı sağlayabileceği düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Turkish continues to exist as the 5th largest language in the world with the number of approximately 250 million speeches today. When political and social reasons are added to this situation, Turkish not only attracts the attention of foreigners but also increases the number of speakers every day. People who teach and learn our language also need to use dictionaries in teaching Turkish as a foreign language. Dictionaries are chests that hide the written vocabulary of a language.These chests should be opened and the richness of the words should be brought together with people who learn and teach that language. To learn a foreign language, a dictionary of that language is absolutely needed.The dictionaries to be used in the teaching of Turkish also play an important role in making these treasures useful to people. People who learn Turkish as a foreign language have the right to learn Turkish in the most accurate form and to work with dictionaries prepared for them. It is determined that the dictionaries prepared for teaching Turkish to foreigners in the source, area and general network scans are limited. Such a large language needs more qualified, comprehensive and functional dictionaries. This need is not possible to be eliminated at a time, but people working in the field should at least create awareness. For this purpose, ten dictionaries were selected from among the hundreds of dictionaries examined, selected for teachers teaching Turkish and learning students. Information and visuals related to the dictionaries examined were reached and a brief description of the dictionaries was given in the light of the data obtained. It is thought that the studies will contribute to Turkish teachers and Turkish learners.

Keywords