Tıp Terminolojisi Çevirisinde Morfolojik Analiz Eğitiminin Etkililiği Üzerine Bir Çalışma

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 155-166
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tıp metinleri çevirisinde, özellikle tıp terminolojisi çevirisinin eğitiminde, morfolojik analizin etkililiğini göstermek amacıyla, Latince ve Grekçe kök ve eklere odaklı özel bir eğitim çalışması tasarlanmıştır. Bunun için, altmış öğrenci kontrol ve deney grubu olarak eşit bir şekilde ikiye ayrılmıştır ve bu öğrencilerin akademik makale bağlamında sunulan ve içerisinde toplam 10 tıp terminolojisi bulunan 10 cümleyi popüler bir tıp dergisi için çevirmeleri istenmiştir. Sonrasında, deney grubu üç hafta boyunca tıp terminolojisinin morfolojik analizi üzerinde eğitim görmüştür. Eğitimin sonunda her iki grup son teste tabi tutulmuştur ve ön ve son testleri çevirilerinin doğruluğu açısından karşılaştırılmıştır. Sonuçlar, tıp terminolojisinin morfolojik analizine ilişkin eğitimin daha doğru çeviri ortaya çıkartmak için etkili bir araç olduğunu ve tıp metinleri çevirisinde kullanılması gerektiğini ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

For demonstrating the effectiveness of morphological analysis for teaching how to address medical terminology during medical translation, a case study of a specific training session focusing on Latin and Greek roots and affixes is designed. Sixty students were divided into experimental and control groups, and were assigned to translate 10 sentences including 10 medical terminologies from English into Turkish, presented within the context of academic articles. Specifically, the task involved translating these sentences to be published in a popular journal. The experimental group received training on the morphological analysis of medical terminology for translation purposes for three weeks. After the training, both groups were given a post-test and, later, the accuracy of the translations in the pre- and post-test were compared statistically. The results revealed that teaching morphological analysis of medical terminology is an effective tool for yielding more accurate translations and should become a part of medical translation courses.

Keywords