Türkçe Öğretmenlerine göre Öğrencilerin Okuma Alışkanlıkları

Author:

Year-Number: 2020-8.2
Number of pages: 1-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Türkçe öğretmenlerinin okuma alışkanlığı ile ilgili görüşleri ortaya konmuştur. Araştırma ortaokul öğrencilerinin okuma alışkanlığını ortaya koymak için yapılmıştır. Bunun için araştırma durum çalışması şeklinde desenlenmiştir. Konuyla ilgili veri toplamak için gönüllü 22 Türkçe öğretmeninin görüşü alınmıştır. Öğretmenlerle görüşmeler yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Öğretmenlerle yapılan görüşmelerin içerik analizleri yapılmıştır. Buna göre öğretmenler okuma alışkanlığını, sürekli ve düzenli okuma kültürü edinme olarak tanımlamışlardır. Onlara göre, okuma alışkanlığı öğrencilerin akademik başarıları ve sosyalleşmeleri üzerinde etkilidir. Öğretmenler genel olarak okuma alışkanlığı edindirmek için sınıfta, okulda ve okul dışında yapılabilecek etkinliklerin farkındadır. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak için sınıfta, okulda ve okul dışında çeşitli etkinlikler önermişlerdir. Okuma alışkanlığında okulun tek başına yeterli olmadığını, ailenin de desteğinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca öğrencilerin okuma alışkanlığı edinmeleri için onların okuma tercihleri ve gelişim özelliklerini dikkate alınmalıdır. Öğretmenlere göre öğrenciler keyifli zaman geçirmek ve kendilerini geliştirmek için kitap okurlar. Fakat teknoloji araçları ve sosyal medya öğrencilerin okuma alışkanlığı edinmelerini engellemektedir.

Keywords

Abstract

In this study, the opinions of Turkish teachers about reading habit were revealed. The research was conducted to reveal the reading habit of middle school students. For this, the research was designed as a case study. Opinions of 22 volunteer Turkish teachers were taken to collect data on the subject. Interviews with teachers were held face to face. Content analyzes of the interviews with teachers were made. Accordingly, teachers defined reading habit as acquiring a continuous and regular reading culture. According to them, reading habit has an impact on students' academic success and socialization. In general, teachers are aware of the activities that may be done in the classroom, school and outside the school in order to develop a habit of reading. They suggested various activities in the classroom, school and outside of the school to give students the habit of reading. They stated that the school alone is not enough in reading habit and the support of the family is important. In addition, students' reading preferences and developmental characteristics should be taken into account in order to acquire reading habits. According to the teachers, students read books to have fun and improve themselves. But technology tools and social media prevent students from acquiring reading habits

Keywords