İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Konuşabilmenin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri: Literatür Taraması
The Impacts of Being Able to Speak English as a Foreign Language on Students: A Literature Review

Author : Rahime BÜYÜKKURT
Number of pages : 221-248

Abstract

Bu çalışmada, İngilizceyi yabancı dil olarak konuşabilmenin öğrenciler üzerindeki etkilerine ilişkin literatür incelenmiştir. Bahsedilen öğrenciler, anadil olarak İngilizce bilmeyen öğrencilerdir. Amaç, İngilizce konuşup konuşamamanın öğrenciler üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bahsedilen eğitim İngilizce öğrenmek değildir. Öğrencilerin tercih ettiği herhangi bir çalışma alanı olabilir. Bu süreçte öğrencilerin ne kadar iyi İngilizce konuşabildikleri önemlidir. İngilizcenin aktif kullanımı, öğrencilerin alacakları eğitim sürecinin seyri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Literatürde İngilizce konuşabilmenin etkilerinin öğrencilerin İngilizce konuşma becerileri düzeyine göre değişebileceği vurgulanmaktadır. Bu düzey, olumlu ya da olumsuz etki türlerini belirlemektedir. Olumlu etkiler çok geniş olup öğrencilerin kişisel gelişimini, öğrencilerin sosyal ve kariyer gelişimleri arasında köprü görevi kurarak destekleyebilir. Öğrencilere kariyerlerini geliştirmede önemli etkileri olan girişimciliği sağlayarak özgüven geliştirir. İngilizce konuşmanın akıcılığı, öğrencileri önemli ölçüde etkileyen çeşitli teşvik edici ve biçimlendirici etkilere sahipken, konuşma becerilerinin zayıflığı zorluklara neden olur. Öğrencilerin karşılaştıkları zorluklarla, teşvik edici ve biçimlendirici etkiler psikolojik, sosyal ve akademik olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmıştır. Olumlu etkilerin kaldıklarında kendilerini rahatsız hissederler. İngilizce konuşma becerisindeki bu eksiklik onların sessiz kalmalarına ve çekingen kalmalarına sebep olur. Bu şartlar altında öğrenciler uzun vadede psikolojik, toplumsal ve akademik olarak olumsuz etkileniyorlar. Sürecin etkinliği öğrenci, öğretmen toplum öğretmen ve bunların birbirleriyle olan iş birliğine bağlıdır.

Keywords

İkinci dil, İngilizce konuşmanın etkileri

Read:

Download: