Küresel Romanda Üstopya Söylemine Bir Örnek: Margaret Atwood’un Antilop ve Flurya Adlı Eseri
An Example of Uystopian Discourse in the Global Novel: Margaret Atwood's Antilop and Flurya

Author : Fethi DEMİR -Abdulaziz ARVAS
Number of pages : 168-186

Abstract

Goethe’nin 18. yüzyılın ilk yarısında, ulusal edebiyatların güçlenerek kendi zenginliklerini taşıyacağı evrensel bir atmosfer gibi tasarladığı Dünya edebiyatı kavramı, bugün küreselleşme paradigması içerisinde konuşulur hâle geldi. Artık, pek çok edebiyatçı, eserlerini oluştururken bu küresel atmosferi göz önünde bulunduruyor. Postmodernizm başta olmak üzere etkili olan akımlar, iletişim ve çeviri olanaklarının hızlanması, birçok yazarı dünya ölçeğindeki okura seslenen; salgın, ekoloji, küresel ısınma, göç, kimlik krizi, azınlıklar, Doğu-Batı, kültürel etkileşim gibi izlekler etrafında kurgulanan eserler üretmeye yöneltiyor. Elbette bu izleklerin arkasındaki ana yönsemenin de distopya olduğu aşikâr. Bir bakıma küreselleşmenin tarihi aynı zamanda distopyanın da tarihi olarak değerlendirilebilir. İşte, küresel edebiyatın distopyayla kesiştiği en önemli eserlerden biri, Margaret Atwood’un Antilop ve Flurya adlı romanı. Kanadalı yazar Margaret Atwood, bu romanında bahsi edilen iki kavram çerçevesinde çeşitli temaları irdelerken hem küresel romanın hem de distopya türünün imkânlarını zenginleştiriyor. Neticede bu çalışma, Margaret Atwood’un Antilop ve Flurya adlı eserini küresel romandaki distopik tahayyül nosyonu üzerinden incelemeyi amaçlıyor.

Keywords

Dünya Edebiyatı, Küresel Roman, Distopya, Üstopya.

Read:

Download: