EFL Sınıflarında Öğrencilerin Akademik Katılımı: Sınıfta Katılım Şekli Olarak Sessizlik

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Number of pages: 92-100
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sınıftaki sessizlik çoğunlukla öğrencilerin olumsuz ve istenmeyen bir davranışı olarak değerlendirilmektedir. Öğretmenler, öğrencilerinin sınıfta iletişim kurmalarını ve devam eden etkinliklere katılmasını ister çünkü öğrenci katılımı, öğrenme ve gelişimin en iyi belirtisi olarak kabul edilir. Aslında, son araştırmalar sessizlik ve öğrenme arasında bir ilişki olduğunu ve öğrencilerin sessizliği bir iletişim aracı olarak gördüğünü öne sürmektedir. Bu çalışma, bir grup EFL öğrencisinin sınıfta neden sessiz kaldığını ve sessizlik ile öğrenme arasındaki ilişkiye dair algılarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, 117 lisans öğrencisine, öğrencilerin sınıfta katılım stillerine ilişkin çeşitli değişkenleri ele alan bir anket dağıtılmıştır. Bulgular incelendiğinde öğrencilerin sınıfta genelde sessiz olduğu ve katılım söz konusu olduğunda erkek ve kız öğrenciler arasında önemli farklılıkların olduğu ortaya çıkmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre sınıftaki sessizliğin gelebileceği anlamlar tam olarak anlaşıldığında öğretmenler farklı bakış açısına sahip olacak ve sınıfta katılımı sessizliği içerecek şekilde yeniden tanımlayabilecek.

Keywords

Abstract

Silence in classroom is mostly considered to be a negative and undesirable behavior of students. Teachers want their students to take part in the ongoing communication and activities in the classroom since student engagement is among the best predictors of learning and development. In fact, recent research has suggested a relationship between silence and learning, seeing it as a means of communication. The present study aims to investigate the perceptions of a group of EFL students about why they remain silent in the classroom and the relationship between silence and their learning. To this end, a questionnaire was distributed among 117 EFL undergraduate students which addressed several variables concerning the classroom engagement styles of students. Based on the interpretation of the results, it has been found that students are generally silent in the classroom and there is a significant difference between male and female students when it comes to participation. The study concludes that an understanding of the meanings of silence in the classroom may change a teacher’s perspective and help them redefine participation in classrooms to include silence.

Keywords