Varlık Dergisi’nde (1933- 1981) Yılları Arasında Antolojilere Dair Çıkan Yazılar Hakkında Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-20 15:08:27.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Dili ve Edebiyatı
Number of pages: 319-347
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Varlık dergisi 1933 yılından itibaren yayın hayatına devam eden, Türk edebiyatının en uzun soluklu dergilerinden biridir. Dergi yayın hayatına başladığı günden itibaren Türk edebiyatına büyük hizmetlerde bulunmuştur. Özellikle Yaşar Nabi Nayır’ın derginin başında olduğu 1933-1981 yılları arasında yeni yazarları kamuoyuna tanıtmış, düzenlediği yarışmalarla sanat hayatına canlılık kazandırmış, okurlarını yeni çıkan eserlerden haberdar etmiştir. Derginin Türk edebiyatına yaptığı katkılardan biri de çeşitli antolojiler yayımlamak ve yayımlanan antolojilere yer verip onları değerlendirmektir. Dergide yer verilen antolojiler hem şiir hem de nesir antolojileridir. Aralarında yurt dışında yayımlanmış olanlar da vardır. Çalışmada söz konusu antolojiler nazım ve nesir oluşlarına göre gruplandırılarak, kronolojik sıra ile değerlendirilmiştir. Çalışmanın amacı, 1933-81 tarihleri arasında Türkiye’nin kültür hayatında çok önemli bir rol oynamış Varlık yayınevinin yayınladığı antolojileri tespit etmek ve Varlık dergisinde antolojiler hakkında yazılan tanıtım ve değerlendirmeleri inceleyerek söz konusu eserler hakkında bilgi edinmektir. Bu çalışmayla hem dönemin sanat anlayışının hem de o dönemde kalem oynatan sanatçıların bir portresini çizmek mümkün olacaktır. Bu sayede edebiyat tarihi araştırmacılarına katkıda bulunulacaktır. Çalışma hazırlanırken 1933 yılından Yaşar Nabi’nin hayatını kaybettiği 1981 yılına kadar Varlık dergisi taranmış, antolojiler ile ilgili haber ve yazılar tespit edilmiş, nitel araştırma yöntemiyle değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Varlık magazine, which has been publishing since 1933, is one of the longest running magazines in Turkish literature. The magazine has made great contributions to Turkish literature since the day it started its publishing life. Especially, between 1933-1981, when Yaşar Nabi Nayır was the head of the magazine, he introduced new writers to the public, revived the art life with the competitions he organized, and informed his readers about the new works. One of the contributions of the journal to Turkish literature is to publish various anthologies and evaluate the published anthologies. The anthologies featured in the journal are both poetry and prose anthologies. There are also those published abroad. In the study, the aforementioned anthologies were grouped according to their verse & prose and evaluated in chronological order. The purposes of the study are determining the anthologies which have published in Varlık magazine that played a very important role between the dates 1933-81 in the Turkey’s cultural life and getting information about aforementioned studies by analyzing the evaluations and presentations on anthologies in Varlık magazine. With this work, it will be possible to draw a portrait of both the art understanding of the period and the artists who played pencil at that time. This will contribute to literary history researchers. While preparing the study, from 1933 until 1981, when Yaşar Nabi died, Varlık magazine was scanned, news and articles on anthologies were identified and evaluated with qualitative research method.

Keywords