Paydaşların ve Sosyal Medya Kullanıcılarının Görüşlerine Göre Çocuklara Yönelik Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

Author:

Year-Number: 2020-8.4
Yayımlanma Tarihi: 2020-12-20 15:08:48.0
Language : İngilizce
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 364-381
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuklara yönelik yabancı dil olarak Türkçe öğretimi (ÇYDTÖ) alanında yürütülen çalışmaların artması ve gelişmesi son on yılda yaşanan siyasi ve kültürel olayların sonucunda gerçekleşmiştir. 2011 yılında başlayan Suriye Savaşı sonrasında yaşanan gelişmelerin sonucunda ÇYDTÖ alanında çalışmalar yapmak bir zorunluluk hâline gelmiştir. Ülkemizde Türkçe öğrenen çocuk sayısının olağanın üstünde bir seyirle artması, ÇYDTÖ alanındaki mevcut öğretim programı ve öğretim kaynaklarının yetersiz kalmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, 7-11 yaş arasındaki çocuklara yönelik yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında karşılaşılan öğretim ve programa ilişkin problem ve ihtiyaçları ortaya koymaktır. Olgubilim deseninde nitel bir araştırma olan ihtiyaç analizi çalışmasında paydaşlar ile görüşmeler yapılmış ve öğretmenlerin paylaşımlarının olduğu sosyal medya analizleri yapılmıştır. Katılımcılar ölçüt örnekleme yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Araştırmada çocuklara Türkçe öğreten on altı Türkçe öğretmeni, üç öğretim elemanı, üç öğrenci velisi ve üç sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisiyle görüşmeler yapılmıştır. Yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili kurulmuş olan sosyal medyadaki paylaşımlar da analiz edilmiştir. Veri analizinin sonucunda elde edilen bulgular; ÇYDTÖ’nde programın yetersizliğinden, materyallerin olmamasına, sınıf mevcudunun kalabalıklığından, çocukların kültürel özelliklerine kadar çeşitli sorunların yaşandığını ortaya koymuştur.  Öğretim programı, öğretim materyali ve akademik kaynak yetersizliğinin alandaki en yaygın sıkıntı olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra öğretmenlerin üniversite eğitimleri ve akademik bakımdan hazırbulunuşluklarının düşük olması, öğretmenlerin gelişimini desteklemesi amaçlanan sertifika programlarının ve hizmet içi eğitimlerin uygulama eksikliği, öğrenci gruplarının dil düzeyleri bakımından heterojen oluşu ve sınıfların fiziksel sınırlılıkları öne çıkan diğer sıkıntılar olarak saptanmıştır.

Keywords

Abstract

The increase in and development of studies in the field of Teaching Turkish as a Foreign Language to Children (TTFLC) can be attributed to the political and cultural events that took place within the last decade. Especially, as a result of the Syrian War that started in 2011, huge number of Syrians migrated to Turkey and it became mandatory to conduct studies in the field of TTFLC. The extraordinary increase in the number of children learning Turkish in Turkey led to an insufficiency of the current education program and teaching resources in the field of TTFLC. The aim of this study is to lay out the teaching and program-related problems and needs encountered in the field of TTFLC between the ages of 7-11. In this study designed as a qualitative phenomenological study, interviews were conducted with stakeholders and analyses of teachers' social media posts were carried out. Participants were selected using the criterion sampling method. In this study, interviews were held with 16 Turkish teachers, three faculty members, three parents, and three non-governmental organization (NGO) representatives. Social media posts relating to teaching Turkish to foreigners were also analysed. The findings obtained as a result of the data analysis pointed out inadequacy of the TTFLC program, lack of teaching materials, overcrowded classrooms, differences in the cultural characteristics of children, and various other issues. The most frequently observed curricular and instructional problems in the field were the insufficiency of the curriculum, teaching materials, and academic resources. Moreover, the teachers indicated that their readiness for TTFLC is not adequate because of not having TTFLC training in preservice teacher education program, insufficient certification or in-service training programs that aim to support teacher development in TTFLC, and teaching heterogeneous student groups.

Keywords