Türkçe Eğitiminde Okul Dışı Uygulamalar: Bir Eğitim Durumu Örneği

Author:

Number of pages: 33-41
Year-Number: 2021-9.1

Abstract

Okul dışı öğrenme, eğitimin yaşamla bütünleşmesine ve çocuk doğasına uygun öğrenme biçimlerine olanak tanır. Müze, millî park, kütüphane gibi okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinde öğrenme ortamının öğrenme başarısına etkisinin yüksek olduğu, çeşitli araştırmalarda görülmektedir. Anadili eğitimi ise bebeklikten itibaren ailede başlayan ve örgün eğitimle sınırlandırılamayacak dilsel bir beceri alanıdır. Bu bağlamda Türkçe eğitimi sınıf ortamı dışında da uygulanabilecek ders ve etkinliklerin yapılandırılmasına uygun özelliklere sahiptir. Bu çalışmanın amacı, bir okul dışı öğrenme ortamı olarak çocuk kütüphanesinde gerçekleştirmek üzere tasarlanmış ve uygulaması yapılmış bir eğitim durumu örneği sunmaktır. Çalışmada Almanya’da yaşayan Türk çocuklarının anadili becerilerini geliştirmeye yönelik ve masal türüyle yapılandırılmış, farklılıklara saygı konulu bu eğitim durumunun uygulaması sonucunda katılımcılardan alınan dönütlerle çalışmanın genel değerlendirmesini de içeren bir örnek ortaya koyulmaktadır. Bütünleştirilmiş yaklaşım kullanılarak hazırlanan eğitim durumu, İsmail Kaya’nın yazıp resimlediği “Sadece Mor Rengi Seven Kral” adlı masal kitabıyla yapılandırılmış ve Essen Şehir Kütüphanesi’nin Çocuk Bölümü’nde 07.07.2018 tarihinde uygulanmıştır. Uygulamaya 8-10 yaş aralığında gönüllü 10 çocuk katılmıştır. Bu nitel araştırmayla uygulaması yapılan eğitim durumu örneğine yer verilirken okul dışı öğrenme ortamlarında gerçekleştirilen Türkçe eğitimi çalışmalarının etkili olma durumuna ilişkin de dönütler sunulmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to present a lesson plan example in a library, which is structured on a tale about respect for diversities. On the other hand, it is aimed a lesson plan example for developing of Turkish children’s mother tongue skills, who are bilingual and living in Germany. The plan is structred using an integrated approach. The tale is “The King Who Loves Only Purple” written and illustrated by Ismail Kaya in this plan. This plan is performed on 07.07.2018 in the Children's Department of Essen City Library. The participants are voluntary 10 children at the age of 8-10 years. In this qualitative research is the observations / notes of the researcher and the opinions taken from the participants.

Keywords