İngilizce Öğretimi Çalışmalarında Diyalojik Öğrenmenin Rolü

Author:

Year-Number: 2021-9.4
Number of pages: 1-12
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Diyalojik öğretimin olumlu etkileri, eğitimin birçok alanında görülebilir. Bu anlamda diğer disiplinlere olduğu gibi dil çalışmalarına da olumlu katkıları vardır. Okuma, yazma, konuşma ve dinlemeyi içeren dil öğreniminde diyalojik öğretim de kullanılmaktadır. Bu beceriler arasında konuşma, sınıfta öğretmen-öğrenci ve öğrenci-öğrenci arasındaki iletişim ve etkileşimin en temel aracı olarak öne çıkmaktadır. Bu nedenle konuşma, dil öğreniminin merkezinde görülmektedir. Hem öğretmen-öğrenci etkileşimini büyük ölçüde vurgulayan geleneksel yaklaşımda hem de bu etkileşimi öğrenci-öğrenci iletişimi doğrultusunda genişleten güncel yaklaşımlarda konuşma en temel ve işlevsel araç olduğu için bu becerinin rolü göz ardı edilemez. Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, çevrimiçi eğitimin diyalojik öğrenme açısından öğretmenler ve öğrenenler için yarattığı sorunları belirlemek ve bu sorunlara çözüm aramaktır. Sonuçlar, katılımcıların çoğunun diyalojik öğrenme hakkında olumlu görüşler gösterdiğini ve bunu faydalı bir öğrenme yolu bulduğunu göstermektedir. Bu nedenle öğretim elemanlarının sınıflarında etkili bir araç olarak diyalojik öğrenmeyi dikkate almaları önerilebilir.

Keywords

Abstract

The favorable impact of dialogical teaching, can be seen in many fields of education. In this sense it has positive contribution to language studies as well as other disciplines. In language learning which includes reading, writing, speaking and listening, dialogic teaching is also used. Among these skills, speaking stands out as the most basic tool of communication and interaction between teacher-student and student-student in the classroom. Thus, speaking is viewed at the center of language learning.  Both in the traditional approach that emphasizes teacher-student interaction to a large extent, and in current approaches that expand this interaction in the direction of student-student communication, the role of this skill cannot be ignored as speech is the most basic and functional means of communication, interaction and expression in classrooms. Therefore, the aim of this study is to determine the issues that online education creates for teachers and learners in terms of dialogic learning and to seek solutions to these problems. The results indicate that most of the participants showed evidence for positive views about dialogic learning and find it a beneficial way of learning. Therefore, it can be suggested that instructors should take dialogic learning into consideration as an effective tool in their classrooms.

Keywords