Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı İle Türkçe Öğretim Setlerinde Dil Bilgisi İçeriklerinin İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2021-9.4
Number of pages: 129-161
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programı ile Türkçe öğretim setlerindeki ‘dil bilgisi içeriklerinin dağılımını’ tespit etmektir. Araştırmada, ‘nitel araştırma yöntemi’ tekniklerinden biri olan ‘doküman incelemesi tekniği’; ‘amaçlı örnekleme yöntemlerinden’ biri olan ‘maksimum çeşitlilik örneklemesi’ tercih edilmiştir. Veriler, 6 “kategoriye” ayrılmıştır. Verilerin analizi, “temaya” ayrılarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; A1 düzeyinde Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programının 45 dil bilgisi konusuyla en yüksek dağılıma, Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi Kitaplarının 15 dil bilgisi konusuyla en düşük dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. A2 Düzeyinde Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programının 27 dil bilgisi konusuyla en yüksek dağılıma,  Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Setlerinin 15 dil bilgisi konusuyla en düşük dağılıma sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. B1 Düzeyinde Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Kitaplarının 41 dil bilgisi konusuyla en yüksek dağılıma, Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Setlerinin 9 dil bilgisi konusuyla en düşük dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. B2 Düzeyinde Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi Kitaplarının 86 dil bilgisi konusuyla en yüksek dağılıma, Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programının 9 dil bilgisi konusuyla en düşük dağılıma sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. C1 Düzeyinde de Gazi Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi Kitaplarının 66 dil bilgisi konusuyla en yüksek dağılıma Türkiye Maarif Vakfı Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Programının 5 dil bilgisi konusuyla en düşük dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. C2 Düzeyinde İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Kitaplarında 18 dil bilgisi konusu yer alırken diğer dil setlerinde dil bilgisine yer verilmediği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to identify the ‘distribution of grammar contents’ in Turkey Maarif Foundation’s Teaching Turkish as a Foreign Language Program and in Turkish teaching sets. In the study, ‘document review technique’, which is one of the ‘qualitative research method’ techniques, was used and ‘maximum variation sampling’, which is one of the ‘purposeful (purposive) sampling methods’, was preferred. The data of the study were analyzed by dividing into 6 “categories”. The analysis of the data was determined by dividing into "themes". According to the results of the research, in terms of A1 Level, it was identified that Turkey Maarif Foundation’s Teaching Turkish as a Foreign Language Program had the highest distribution with 45 grammar topics. In terms of A2 Level, it was concluded that the Turkey Maarif Foundation’s Teaching Turkish as a Foreign Language Program had the highest distribution with 27 grammar topics. In terms of B1 Level, it was identified that Yeni Hitit Turkish Textbooks for Foreigners had the highest distribution with 41 grammar topics. In terms of B2 Level, it was concluded that Gazi University’s Turkish Grammar Books for Foreigners had the highest distribution with 86 grammar topics. In terms of C1 Level, it was identified that Gazi University’s Turkish Grammar Books for Foreigners had the highest distribution with 66 grammar topics. In terms of C2 Level, it was concluded that while there were 18 grammar topics in Istanbul Turkish Books for Foreigners, there was no grammar section in the other language sets.

Keywords