Kök ve Eklerin Öğretiminde Masallardan Yararlanma: Bir Yaratıcı Drama Uygulaması Örneği

Author:

Year-Number: 2021-9.4
Number of pages: 219-231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe eğitiminde öğrenilenlerin zihinde yapılandırılıp hayatla ilişkilendirilmesine olanak sağlayan öğrenme yöntemlerinin benimsenmesi önemlidir. Bu yöntemlerden biri metinle öğrenmedir. Türkçe eğitiminde bir metin bağlamından yola çıkarak çeşitli etkinliklerle metinle öğrenmenin gerçekleştirilmesi, özellikle soyut olan dil bilgisi konularının öğretimini kolaylaştıracağı gibi öğrencilerin dil becerilerinin geliştirilmesine de olanak sağlayacaktır. Bu doğrultuda yararlanılacak metin türlerinden biri de masallardır. Masalların, gerek esnek dil yapısına sahip olması gerek öğrencilerin hayal güçlerini geliştirerek onlara okuma zevki ve ilgisi aşılaması sebebiyle Türkçe eğitiminde öğrenme ortamı oluştururken tercih edilen edebi türler arasında yer aldığı söylenebilir. Metinle öğrenme kendi içinde zihinde canlandırma, eleştirel bir bakış açısıyla sorgulama, anlamlandırma, hayatla ve diğer metinlerle ilişkilendirme gibi süreçleri kapsadığından metinle öğrenmeyi gerçekleştirirken yaratıcı drama yönteminden yararlanılabilir. Bu çalışmada metinle öğrenme bağlamında masallarla kök ve eklerin öğretiminde yol gösterebilecek çevrim içi ve yüz yüze eğitime uygun bir yaratıcı drama uygulaması örneği geliştirilmiştir. Uygulama örneği geliştirilirken bir Türkçe eğitimi ve bir yaratıcı drama eğitimi uzmanının görüşüne başvurulmuştur. 

Keywords

Abstract

It is important to adopt learning methods that allow what is learned in Turkish language education to be structured in the mind and associated with life. One of these methods is learning with text. Realizing learning with text with various activities based on the context of a text in Turkish language education will not only facilitate the teaching of abstract grammar topics, but will also enable students to develop their language skills. One of the text types to be used in this direction is tale. It can be said that tales are among the preferred literary genres when creating a learning environment in Turkish language education, both because they have a flexible language structure and because they develop students' imaginations and instill reading pleasure and interest in them. Since learning with text includes processes such as visualization, questioning with a critical point of view, making sense, associating with life and other texts, the creative drama method can be used while learning with text. In this study, an example of a creative drama practice suitable for online and face-to-face education has been developed that can guide the teaching of roots and suffixes with tales in the context of learning with text. While developing the practice example, the opinions of a Turkish education and a creative drama education expert were consulted.

Keywords