Yabancı Dil Öğretiminde Kültürel Değerlerin Aktarılmasında Kelimelerin Yeri

Author:

Year-Number: 2022-10.2
Number of pages: 79-88
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kültür ve dil kavramları birbirleriyle çok yakın ilişkilidirler. Öyle ki dil ile kültür iç içedir denilebilmektedir. Dolayısıyla dil öğretiminde kültür aktarımına da yer verilmesi gerekmektedir. Bunun için; atasözleri, deyimler, hikâyeler vb. kültür taşıyıcısı olan dil ögelerinden yararlanılabilmektedir. Ayrıca kelimelerden de uygun bir şekilde yararlanılabilmektedir. Zira kelimeler, toplumun kültürünü yansıtan dilin en küçük ögeleridir. İşte bu araştırmada da kelimeler üzerinde durulmaktadır. Çalışma örneği olarak Türkçe ve Farsça seçilmiş ve incelenmiştir. Bu doğrultuda Türkçe ile Farsça arasında bulunan kelime alışverişleri gözden geçirilmiştir. Onun akabinde günümüzde İranlı hedef kitleye yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde hangi ögelere yer verilmesi gerektiği ve nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bilgiler aktarılmıştır. Aynı zamanda öneriler bölümünde, öğretimi daha kaliteli kılmak üzere neler yapılabileceğinden bahsedilmiştir.

Keywords

Abstract

The concepts of culture and language are closely related to each other. It can be said that language and culture are intertwined. Therefore, it is necessary to include cultural transfer in language teaching. For this, language elements that are the carrier of culture like proverbs, idioms, stories etc. can be used. Words can also be used appropriately. Because words are the smallest elements that reflect the culture of the society. This research focuses on words. Turkish and Persian languages were examined as a research example. In this direction, the word exchanges between Turkish and Persian were reviewed. Afther that, information about which elements should be included and what should be paid attention to, in taeching Turkish as a foreign language to Iranian target audience was conveyed. At the same time, in the suggestions section, it is mentioned about what can be done to improve the quality of teaching.

Keywords