Yaşar Kemal’in “Yılanı Öldürseler” Eseri Üzerine Hermeneutik Bir İnceleme

Author:

Year-Number: 2022-10.2
Number of pages: 64-78
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türk edebiyatının önemli ve etkili isimlerinden biri olan Yaşar Kemal’in eserleri dünya çapında birçok dile çevrilmiştir. Eserlerinin çevirilerinde Güzin Dino, eşi Thilda Kemal ve Münevver Andaç ile çalışmıştır. Bu çalışmada Yaşar Kemal’in "Yılanı Öldürseler" adlı eserinin Fransızca çevirisinin analizi yapılacaktır. Bu eser ilk olarak Münevver Andaç tarafından Fransızcaya çevirmiştir ve Gallimard yayınevi halen bu çeviriyi yayımlamaktadır. Yaşar Kemal bu eseri 1976 yılında yazmış ve Fransızca çevirisi 1982 yılında yapılmıştır. Yaşar Kemal'in hayat hikâyesinden de unsurlar ve benzerlikler taşıyan bu eser, Türk edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Eser ilerleyen zamanlarda film olarak sinema dünyasına da girmiştir. “Yılanı Öldürseler” adlı eserinde Çukurova bölgesinin birçok destansı hikâyesini, toplumsal sorunlarını ve doğal güzelliklerini kendi üslubuyla ele alır. Yaşar Kemal'in romanlarında sözlü dil yazı dilinde vücut bulur. Sık sık yerel deyimler kullanır ve kültüre özgü kişiler, konular ve yemekler hakkında konuşur. Bu tür unsurlar Yaşar Kemal'in romanlarının farklı yorumlara açık olacağını ortaya koymaktadır. Orijinal metin ile Fransızca çevirisinin karşılaştırılacağı bu çalışmada hermeneutik ve edebi çeviri yaklaşımlarından yararlanılacaktır. Hermeneutik yaklaşım çerçevesinde edebi çevirinin zorluğu incelenecek, çevirmen ve karar verme sürecindeki etkenler tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

The works of Yaşar Kemal, one of the important and influential figures of Turkish literature, have been translated into many languages ​​around the world. He worked with Güzin Dino, his wife Thilda Kemal and Münevver Andaç on the translations of his works. In this study, the French translation of Yaşar Kemal's "Yılanı Öldürseler" will be analyzed. This work was first translated into French by Münevver Andaç and Gallimard publishing house is still publishing this translation. Yaşar Kemal wrote this work in 1976 and its French translation was made in 1982. This work, which has elements and similarities from Yaşar Kemal's life story, has an important place in Turkish literature. The work later entered the world of cinema as a movie. In his work titled "Yılanı Öldürseler", he deals with many epic stories, social problems and natural beauties of the Çukurova region in his own style. Oral language is embodied in written language in Yaşar Kemal's novels. He often uses local idioms and talks about culture-specific people, topics and food. Such elements reveal that Yaşar Kemal's novels will be open to different interpretations. Hermeneutic and literary translation approaches will be used in this study, which will compare the original text and its French translation. Within the framework of the hermeneutic approach, the difficulty of literary translation will be examined, the translator and the factors in the decision-making process will be discussed.

Keywords