TEZKİRELERDE DOĞUM İFADELERİ HAKKINDA TESPİTLER

Author:

Year-Number: 2022-10.3
Number of pages: 1-22
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tezkireler, şairlerin doğumu, ölümü, eğitimi, sanat anlayışı gibi pek çok konuda bilgi vermesi bakımından önemli bir yere sahiptir. Bunların yanında dönemin sosyal, ekonomik, kültürel hayatı ile ilgili barındırdığı bilgiler ve tarihe yardımcı olacak içerikler taşıması bakımından sosyoloji, tarih gibi bilim dalları tarafından da başvurulan kaynaklar arasındadır.

Bu çalışmada öncelikle XVI., XVII. ve XVIII. yüzyıl şuara tezkireleri, şairlerin doğumu anlatılırken kullanılan ifadeler ve söyleyiş tarzları bakımından incelenmiştir. İnceleme sonucunda elde edilen bulgular, kategorize edilerek alt başlıklara ayrılmıştır. Doğum ile ilgili ifadelerin bazılarının; benzetme, mecaz unsurları kullanılarak oluşturulduğu, bazılarınınsa gerçek anlamıyla kullanıldığı görülmüştür. Bazı tezkirelerde doğum ile ilgili çok az ifadeye rastlanırken, bazı tezkirelerde doğum ifadelerinin yoğun olduğu dikkat çekmiştir. Aynı zamanda doğum ifadelerinden bir kısmının oldukça sade ve hayal gücüne dayanmayan, gerçekçi bir yapısı varken; bir kısmının ise yazarların muhayyilesinin genişliği, kelime hazinesinin zenginliği ve sanat anlayışları neticesinde şekillenmiş olduğu görülmektedir.

Örneklerin tamamında şairlerin doğum tarihleri hakkında bir bilgiye rastlamak mümkün değilken, neredeyse hepsinde doğdukları yer belirtilmiştir. Tarih belirtmekteki bu durumun, tasavvufî bir alt yapısının olabileceği veya dönemin şartları düşünüldüğünde bilgi eksiliğine dayalı olarak geliştiği söylenebilir.

İnceleme sonunda, tespit edilen bulgular ve çıkarımlar sonuç bölümünde ele alınmıştır. Buna göre bazı tezkire yazarlarının değişik metaforlar kullanarak doğum hadisesi anlattığı; bazı yazarların ise mecazlarla ve deyimlerle doğumu ifade ettiği görülmüştür. Bazı tezkirelerde sadece şairin nereli olduğu belirtilmiş, bazı tezkirelerde ise doğmak, hayata gelmek, mütevellid olmak gibi doğrudan doğumla ilgili ifadeler kullanıldığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

Tezkires play a significant role in the dissemination of knowledge on a variety of topics, including the birth, death, education, and artistic sense of poets. In addition to these, they're also among the sources consulted by disciplines such as sociology and history in terms of the information they contain about the social, economic and cultural life of the period and the content that will help history.

In this study, first of all, the XVIth, XVIIth and XVIIIth century poets' tezkires have been analyzed in terms of the expressions used in describing the birth of the poets and their style of expression. The findings obtained as a result of the analysis have been categorized and divided into sub-headings. It'ss observed that some of the expressions related to birth were created using metaphorical and figurative elements, while others were used literally. While there are very few expressions about birth in some tezkires, it's noteworthy that some tezkires have a high number of birth expressions. At the same time, it's seen that some of the birth expressions have a very plain and unimaginative, realistic structure, while others are shaped by the authors' broad imagination, rich vocabulary and artistic sense.

While it isn't possible to find information about the poets' birth dates in all of the examples, the place of birth is mentioned in almost all of them. It can be said that this situation in specifying dates may have a mystical substructure or may have developed based on a lack of knowledge considering the conditions of the period.

At the end of the review, the findings and inferences are discussed in the conclusion section. Accordingly, it has been observed that some of the authors of tezkire describe the birth event using atypical metaphors, while others express birth with tropes and idioms.

Keywords