Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Öneri: SÖZTÜR Tekniği

Author:

Year-Number: 2022-10.3
Number of pages: 1708-207
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı öğrencilerin yazma becerisini geliştirmek için yeni bir teknik geliştirmektir. Bu teknik, bir sözcükten bir tür oluşturma düşüncesinden hareketle söz ve tür sözcüklerinin birleştirilmesinden elde edilen SÖZTÜR kavramı ile adlandırılmıştır.  SÖZTÜR Tekniği şu aşamalardan oluşmaktadır: 1. Bir sözcük bulma, 2. Sözcüğün tanımını yapma, 3. Sözcüğün görselini çizme, 4. Sözcüğü fiziksel olarak tasvir etme, 5. Sözcüğün geçtiği bir şarkı/türkü/şiir bulma ve oku/dinleme, 6. Şarkı/türkü/şiirden bir dize/mısra/dörtlük alıntı yapma, 7. Şarkı/türkü/şiirin uyandırdığı duyguları yazma, 8. Sözcükle ilgili bir deyim bulma ve deyimin anlamını yazma, 9. Deyimin görselini çizme, 10. Deyimle sözcük arasında bağ kurma, 11. Sözcükle ilgili bir atasözü bulma ve atasözünün anlamını yazma, 12. Atasözünün görselini çizme, 13. Atasözüyle sözcük, şarkı/türkü/şiir ve deyim arasında bağ kurma, 14.Türü seçme, 15. Türle ilgili bilgi toplama, 16. Türü (öykü/şiir/fabl/masal/destanı…) yazma, 17. Yazıyı paylaşma olmak üzere on yedi aşamadan oluşmaktadır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. SÖZTÜR Tekniği araştırmacı tarafından lisansta okuyan Türkçe öğretmeni adaylarına uygulanmıştır. Çalışma sonucunda öğrencilerin eğlenerek yazı yazdıkları görülmüştür

Keywords

Abstract

The aim of this study is to develop a new technique to improve students' writing skills. This technique is named with the concept of SOZTUR, which is obtained by combining the words word(söz) and genre(tür), with the idea of ​​creating a genre from a word. The word technique consists of the following stages: 1. Finding a word, 2. Definition of the word, 3. Drawing the image of the word, 4. Physically describing the word, 5. Finding and reading/listening a song/poem where the word is used, 6. Quoting a line/stanza from a song/poem, 7. Writing the emotions evoked by the song/poem, 8. Finding an idiom about the word and writing the meaning of the idiom, 9. Drawing the image of the idiom, 10. Making a connection between the idiom and the word, 11. Finding a proverb about the word and writing the meaning of the proverb, 12. Drawing the image of the proverb, 13. Connecting the proverb with the word, song/poem and idiom, 14. Choosing the genre, 15. Gathering information about the genre, 16. Writing the genre (story/poem/fable/tale/epic…), 17. Sharing the article. Scanning model was used in the study. The SOZTUR Technique was applied by the researcher to Turkish teacher candidates studying at undergraduate level. As a result of the study, it was seen that the students were having fun while writing.

Keywords