GÖNÜLLÜ ALTYAZININ ARDINDAKİ 'NEDEN?' Türk Gönüllü Altyazı Çevirmenlerinin Motivasyonu Üzerine Araştırma

Author:

Year-Number: 2022-10.4
Number of pages: 33-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

ÖZET

Son yıllarda, gönüllü altyazı alanında bu olgunun motivasyonel yönü ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Gönüllü altyazı çevirmen
topluluklarının yükselişine küresel ölçekte tanık olunduğuna şüphe yoktur. Ancak, Türk gönüllü altyazı çevirmenleri bağlamında,
onları herhangi bir parasal ödül olmadan gönüllü olarak çevirmeye devam etmeye iten güdüler açısından ele alan bir çalışma
bulunmamaktadır. Bu nedenle, bu makale şu anda çeşitli çevrimiçi platformlarda (TED.com, planetdp.org, turkcealtyazi.org)
gönüllü altyazı faaliyetinde bulunan Türk gönüllü altyazı çevirmenlerinin motivasyonlarının arkasında yatan faktörleri
araştırmaktadır. Verilerin elde edilme şekli, çevrimiçi olarak sunulan çevirmen blog girişlerinin bir anket yöntemi ve söylem
analizinin birleşik biçiminde, nitel bir yöntemle incelenmesine dayanmaktadır. Makale, gönüllü çevirmenleri bu çevrimiçi
topluluğa katılmaya ve ücretsiz çeviri üretmeye devam etmeye iten en yaygın sosyal ve kişisel faktörler etrafında araştırmadan
elde edilen sonuçların sınıflandırılmasıyla sona ermektedir. Ayrıca, gönüllü motivasyonu ile ilgili mevcut verilerle birlikte bu
çalışma, motivasyon faktörlerinin gönüllü çevirmenlerin altyazı çeviri süreçlerinin ve nihai ürünlerinin üzerindeki etkisine de ışık
tutmaktadır.

Keywords

Abstract

ABSTRACT

In recent years, several studies have been conducted in the field of volunteer subtitling related to the motivational aspect of this phenomenon. There is no doubt that the rise of volunteer subtitle translator communities has been witnessed on a global scale. However, there appears a gap in the context of Turkish volunteer subtitle translators in terms of the motives that drive them to continue translating voluntarily without any monetary reward. Therefore, this paper explores the motivational factors that lay behind the Turkish volunteer subtitle translators who currently are involved in volunteer subtitling activity on various online platforms (TED.com, planetdp.org, turkcealtyazi.org). The way the data is obtained is based on a qualitative method, within the combined form of a survey method and discourse analysis of translators’ blog entries available online. The paper concludes with the classification of the results derived from the research, around the most common social and personal factors that drive the volunteer translators to be involved in this online community and continue producing translation pro bono. In addition, along with the available data on volunteer motivation, this study sheds light on the influence of these motivational factors on the volunteer translators’ subtitle translation process and the end product.

Keywords