Yapısal, Eleştirel ve Eğitsel Yönlerden İlk Gençlik Dönemi Eseri: Küçük Kara Balık

Author :  

Year-Number: 2023-11.2
Yayımlanma Tarihi: 2023-05-19 09:53:26.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 14-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma sadece okul dönemiyle sınırlı olmayan, bireyin hayatı boyunca kullanacağı bir eylemdir. Okuma kültürü edinmiş bireyler yetiştirmenin önemi burada ortaya çıkmaktadır. Okuma kültürü olan bireyler yetiştirebilmek için kitapların bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Konu, izlek, plan, iletiler, karakterler, dil ve anlatımı kapsayan iç yapı özellikleri; büyüklük, kâğıt, kapak/cilt, sayfa düzeni, harfler, resimleri kapsayan dış yapı özellikleri, temel eğitim ilkelerini ve eleştirel düşünme becerilerinin olduğu kitaplar nitelikli sayılmaktadır. Bu özelliklerle birlikte kitabın çocuğa görelik ilkesine de uygun olması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık adlı çocuk kitabını iç yapı- dış yapı özellikleri, temel eğitim ilkeleri ve eleştirel düşünme becerileri açısından çocuğa görelik ilkesi göz önünde bulundurularak incelemektir. Araştırmada “betimsel çözümleme” tekniği kullanılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda Küçük Kara Balık adlı çocuk kitabının iç yapı- dış yapı özellikleri, temel eğitim ilkeleri ve eleştirel düşünme becerileri açısından nitelikli ve çocuğa görelik ilkesine uygun olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Reading is not a skill that should be limited to the school period, but an action that an individual will use throughout it’s life. The importance of raising individuals who have acquired a reading culture emerges here. In order to raise individuals with a reading culture, books must have some features. Internal structure features including subject, theme, plan, messages, characters, language and expression and external structure features such as size, paper, cover/ vol, page layout, letters, pictures and books which have basic educational principles and critical thinking skills are considered qualified. Along with these features, the book must also comply with the principle of child relativity. The aim of this research is to examine Samed Behrengi’s children book named “Küçük Kara Balık” in terms of internal structure features, external structure features and basic education principles and critical thinking skills, also considering the principle of relativity to the child. In the research, “descriptive analysis” technique was used. As a result of the examinations, it has been determined that the children book named “Küçük Kara Balık” is qualified in terms of internal structure features, external structure features, basic education principles, critical thinking skills and is suitable for the principle of relativity to the child.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics