Eğitimcilerin Yazma Tutukluğu İle İlgili Görüşleri: Çözüm Ve Önlem Önerileri

Author :  

Year-Number: 2023-11.3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-03 17:02:46.0
Language : İngilizce
Konu : Yabancı Dil Eğitimi
Number of pages: 145-165
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, eğitimcilerin yazma tutukluğuna yönelik görüşlerinin elde edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, eğitimcilerin yazma tutukluğu durumu ve bu duruma ilişkin çözümler ve önlemler konusundaki fikirlerinin ve bilgilerinin elde edilmesi hedeflenmiştir. Betimsel nitelik taşıyan bu çalışmada verilerin elde edilmesi, analizi ve yorumlanmasında nicel araştırma teknikleri uygulanmıştır. Türkiye’de çeşitli okullarda çeşitli kademelerde görev yapan eğitimciler, elektronik posta, sosyal medya araçları ve çeşitli internet platformları aracılığıyla kendilerine ulaştırılan yapılandırılmış görüşme formunu gönüllü olarak doldurarak çalışmaya katılmış ve çalışma grubunu oluşturmuştur. Katılımcıların görüşme formunu doldurmaları ile elde edilen verilerin analizi için öncelikle katılımcıların yanıtları SPSS programına kaydedilmiş ve sonrasında yanıtların ortalama, sıklık ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Analiz sonucunda, eğitimcilerin yazma tutukluğu konusunda bilgi sahibi olduklarını düşündükleri görülmüştür. Eğitimcilerin yazma tutukluğunun durumu, aşamaları ve yazma tutukluğuna yönelik önlemler konusundaki bilgileri alanyazındaki bilgilerle uyumlu olduğu görülmüştür. Ancak yazma tutukluğuna yönelik çözüm önerileri ile ilişkili bilgi ve düşüncelerinin alanyazında verilen bilgilerle uyumlu olmadığı anlaşılmıştır. Bu durum, eğitimcilerin sınıf içerisinde yazma tutukluğu yaşandığı durumlarda ne yapacağını bilmediğini göstermektedir. Sonuç olarak, bu araştırmada eğitimcilerin yazma becerisinin gelişimi için önemli bir engel oluşturan yazma tutukluğu konusunda eğitim almaları gerektiğinin altı çizilmiştir.bu bölümü dikkatelice okuyunuz. 

Keywords

Abstract

This study aims to examine instructors’ opinions about the solutions that can be done when students have writer’s block and the precautions that can prevent students from having writer’s block. Quantitative research design was applied in the analysis and interpretation of the data obtained in this descriptive study. 264 instructors working at various schools in Türkiye participated in this study by completing voluntarily a structured interview form through email, social media and other internet platforms. For the analysis of data, the replies of the participants were firstly recorded in SPSS programme, and the frequency, percentage and means of participants’ replies were calculated. This study concludes that instructors thought that they had knowledge writer’s block. Their experience in the state and stage of writer’s block and their opinions about the precautions against writer’s block are congruous with the literature. Yet, the instructors’ opinions about solutions to writer’s block are not compatible with the literature. This is an evidence of the fact that instructors do not know what to do in case their students have writer’s block in the classroom. Consequently, it is suggested that instructors should take training about writer’s block, which is a significant obstacle for the development of writing. read this section carefully.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics