Toplumda Çeviri ve Çevirmen Kavramlarının Yeri Üzerine Betimleyici/Nitel Bir Araştırma

Author:

Year-Number: 2023-11.3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-09 08:52:36.0
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 195-206
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada çeviri ve çevirmen denince ne anlaşılmaktadır sorusu odağında 88 kişiye ulaşılarak söz konusu kavramlara yönelik akıllarındaki kelimeleri ve cümleleri yazması istenmiştir. Anket uygulanarak bu kavramlara yönelik görüş istenmesinin nedeni çeviri olgusunun ve çevirmen kavramının toplumda nasıl algılandığ ve çevirmenin yaşadığı kültürdeki yerini ortaya çıkarmaktır. Çalışma nitel araştırma şeklinde tasarlanmış olup,  elde edilen bulgular betimleyici analiz yöntemiyle tablo şeklinde açıklanmıştır. Araştırmada katılımcıların çeviri ve çevirmen kavramlarına yönelik ifade ettikleri cümleler incelenerek bu cümleler için uygun temalar belirlenmiş ve en sık tekrar edilen frekans değerlerinin çeviri kavramında “çeviri ve çeviriye ilişkin yaklaşımlar”, “çeviride uzmanlık alanları” ve “diller ve kültürler arası iletişim” temalarında olduğu,  çevirmen kavramında ise “diller ve kültürler arası uzman”, “mesleki uzmanlık alanları” ve “kişilik özellikleri” temalarının en sık tekrar edilen temalar olduğu tespit edilmiştir. Bu temaların kullanım sıklığı, aslında söz konusu kavramların zihinde bir anlam oluşturduğunu ya da kavramlara hakim olunduğunu göstermektedir. Zira söz konusu kavramların akla getireceği en temel temalar arasında bu temalar bulunmaktadır. Diğer tamalar da kavramların altının doldurulması açısından önemlidir. Kavramların daha net anlaşılabilmesi için ise gerek anket katılımcıları gerekse de genel okuyucunun ilgili literatürde yazılan bilimsel eserler veya çeviri piyasasının durumunu özetleyen yayınları okuması önemlidir.

Keywords

Abstract

Abstract
In this study, 88 people were accessed and asked to write down the words and sentences they had in mind regarding the concepts in question, focusing on the question of what is understood when we say translation and translator. The reason for asking for opinions on these concepts by applying a questionnaire is to disclose how the phenomenon of translation and the extent to which the concept of translator is perceived by the society and the place of the translator in the culture in which he/she lives. The study was designed as a qualitative research and the findings obtained were explained in the form of tables using descriptive analysis method. In the study, the sentences the participants stated about the concepts of translation and translator were scrutinized and the themes that were appropriate for these sentences were determined. It was found out that the most frequently repeated frequency values were in the themes of "approaches to translation", "areas of expertise in translation" and "interlingual and intercultural communication" in the concept of translation, whereas the themes of "bilingual and bicultural expert", "professional areas of expertise" and "personality traits" were the most frequently repeated themes in the concept of translator. The frequency of use of these themes actually indicates that the concepts of translation and translator have a meaning in mind and that the concepts have been mastered. This is because these themes in question are among the most basic themes that the concepts in question will bring to mind. Other themes are also of importance in terms of underlining the concepts. For a clearer understanding of the concepts, it is also necessary for both participants and the general reader to read scientific works written in the relevant literature or publications summarizing the state of the translation market.
.

 

 

 

Keywords