Kitap İncelemesi: “Çevirmenin Yazar ve Kahraman Olarak Portresi” (Ayşe Ece)

Author :  

Year-Number: 2023-11.3
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-06 11:15:28.0
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 207-213
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Edebiyat çevirisi, çeviribilim alanının temel konularından biridir ve bu bakımdan güncelliğini sürekli korumaktadır. Tanıtım ve değerlendirme amacıyla ele aldığımız, Çevirmenin Yazar ve Kahraman Olarak Portresi adlı eser, edebiyat çevirisinin doğası ile bütün yönlerini irdeleyen, çeviribilim alanında yer alan özgün ve önemli bir çalışmadır. Prof. Dr. Ayşe Ece, kitabında her şeyden önce edebiyat çevirmenlerini, farklı alanlarda çeviri faaliyetini gerçekleştiren diğer çevirmenlerden ayırmaktadır. Eserde edebiyat çevirmenlerinin sahip oldukları ve büründükleri kimliklerin sınırları, hem çeviribilim araştırmacıları ve edebiyat çevirmenleri hem de filozof/felsefecilerin görüşleri çerçevesinde belirlenmektedir. Metin üretimi ile çeviri eylemi arasındaki ilişkilerin de ele alındığı bu çalışmada, edebiyat çevirilerinin karmaşık bir niteliğe sahip olduğu özellikle vurgulanmaktadır. Edebi metinlerin doğası, edebi metinlerin çeviri aşamaları, edebi eserlerin çeviri sürecinde farklı kimliklere bürünen çevirmenlerin faaliyetleri, sözde-çeviri, çevirmen-yazarlar ve kendi yapıtlarının çevirmenleri gibi konuların irdelendiği eser, edebiyat çevirisi konusunda kapsamlı bir çalışma olarak nitelendirilebilir. Bu bakımdan yazar, edebiyat çevirileri sürecinin her aşamasını detaylı bir biçimde incelemekte, irdelediği konuları kapsamlı bir şekilde ele almakta ve böylece okurlarını -belki de- daha önce düşünmedikleri konular hakkında düşünmeye sevk ederek keyifli bir yolculuğa çıkarmaktadır. Aynı zamanda edebi bir dil ve üslupla kaleme alınmış bu eser, çeviribilim ve edebiyat alanındaki araştırmacılar ile edebiyat alanında faaliyet gösteren çevirmenlerden/çevirmen adaylarından oluşan geniş bir hedef kitleye hitap eden kıymetli ve çok yönlü bir eserdir.

Keywords

Abstract

Literary translation is one of the main topics in the field of translation studies, and in this respect, it is constantly up to date. The book Çevirmenin Yazar ve Kahraman Olarak Portresi, which we have discussed for introduction and evaluation, is an original and important work in translation studies that examines the nature and all aspects of literary translation. In her book, Prof. Dr. Ayşe Ece first and foremost distinguishes literary translators from other translators who carry out translation activities in different fields. The book defines the boundaries of the identities that literary translators assume within the framework of the views of translation studies researchers, literary translators, and philosophers. In this work, in which the relations between text production and the act of translation are also discussed, it is emphasized that literary translations have a complex nature. The book, which examines the nature of literary texts, the translation stages of literary texts, the activities of translators who assume different identities in the translation process of literary works, pseudo-translation, translator-authors and translators of their works, can be described as a comprehensive study on literary translation. In this respect, the author examines each stage of the process of literary translation in detail, covers the issues he examines comprehensively, and thus takes his readers on a pleasant journey by encouraging them to think about issues -perhaps- they have not thought about before. At the same time, this work, written in a literary language and style, is a valuable and versatile work that appeals to a broad target audience consisting of researchers in translation studies and literature and translators/translator candidates operating in the field of literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics