Televizyon Kanallarında Yer Alan Dizilerdeki Konuşma Bozuklukları

Author :  

Year-Number: 2023-11.4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-12 08:40:16.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 105-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Televizyon kanallarında yer alan dizilerdeki konuşma bozuklukları tespit edilmiştir. Durum çalışmasının kullanıldığı bu araştırmada, araştırma nesnesi olarak televizyon kanallarında en çok izlenen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Gönül Dağı dizileri seçilmiş ve seçilen bu üç dizinin sezon finali bölümleri izlenerek konuşmalarda geçen “gevşeklik, pelteklik, tutukluk, hızlı konuşma, atlama, kekemelik, gereksiz ses ve sözcük kullanımı, yöresel ağız kullanımı, asalak sesler ve sözler, argo aşağılama ve hakaret içeren sözler, yabancı kelimeler ve özentili söyleyiş, sözcük tekrarları” konuşma bozukluklarının varlığına bakılmıştır. Tespit edilen konuşma bozuklukları dikte yöntemiyle bir forma işlenmiştir. Verilerin analizi; içerik analizi ve betimsel analiz ile yapılmıştır. Öncelikle her bir dizi için konuşma bozukluklarının sayısı, oranı, türü ve bunların cinsiyete göre oranları incelenmiş ve sonuçlar tablolar halinde verildikten sonra izlenen dizilerde yapılan konuşma bozukluklarına örnekler verilmiştir. Ardından üç dizinin sonuçları karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda; yöresel ağız kullanımı %49,7, gereksiz ses ve sözcük kullanımı %22,5, atlama %19,75, argo, aşağılama ve hakaret içeren sözcükler %4,08, sözcük tekrarı %2,2 en çok yapılan hatalar olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen diğer konuşma bozuklukları; tutukluk %0,45, gevşeklik %0,45, yabancı kelimeler ve özentili söyleyiş %0,37, vurgu ve tonlama hataları %0,29, hızlı konuşma %0,16 şeklindedir. Cinsiyet değişkenine göre erkek oyuncular %74,95, kadın oyuncular %25,05 oranında konuşma hatası yapmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, speech disorders in TV series aired on television channels were identified. In this research, which utilized a case study approach, the most-watched TV series on TV channels, such as ‘Yalı Çapkını, Kızılcık Serbeti, and Gönül Dağı’, were selected as the research subjects. The season finale episodes of these selected TV series were watched to examine speech disorders such as looseness, slurring, stiffness, fast speech, skipping, stuttering, unnecessary sound and word usage, regional dialect usage, parasitic sounds and words, slang, insulting and offensive words, foreign words and pretentious speech, and word repetitions.The identified speech disorders were recorded in a form using the dictation method. Data analysis was conducted through content analysis and descriptive analysis. First, the number, rate, type, and gender distribution of speech disorders were examined for each series. After presenting the results in tables, examples of speech disorders observed in the watched TV series were provided. Then, the results of the three series were compared.The research findings revealed that the most common errors were the use of regional dialects (49.7%), unnecessary sound and word usage (22.5%), skipping (19.75%), slang, insulting and offensive words (4.08%), and word repetition (2.2%). Other identified speech disorders included stiffness (0.45%), looseness (0.45%), foreign words and pretentious speech (0.37%), emphasis and intonation errors (0.29%), and fast speech (0.16%). Based on gender, male actors made speech errors at a rate of 74.95%, while female actors made speech errors at a rate of 25.05%.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics