Guy de Maupassant'ın "Bel Ami" Çevirilerinin Gideon Toury'nin Hedef Odaklı Çeviri Yaklaşımı ve Çeviri Stratejileri Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-11.4
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-15 17:19:06.0
Language : Türkçe
Konu : Çeviribilim
Number of pages: 178-192
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişten günümüze her dönemde önemli bir uğraş alanı olmayı başaran çeviri, insanlık tarihi boyunca birçok bilim dalı ile iç içe olmasına rağmen çeviribilim çalışmalarının geçmişi son üç çeyreğe dayanmaktadır. Toplumların birbirleriyle her daim iletişimde olmasına ve birbirlerini tanımasına olanak tanıyan çeviri, çeviribilim çalışmaları ile bir amaca dönüşmüştür. Küreselleşmenin etkisiyle beraber insanların bilgiye ulaşma hızının oldukça kolaylaştığı çağımızda çeviribilim çalışmaları toplumların birbirlerini her anlamda daha yakından ve daha iyi tanımaları açısından büyük önem taşımaktadır.

Fransız edebiyatının en önemli yazarlarından biri olan Guy de Maupassant, Bel Ami isimli eserini 1885 yılında kariyerinin en parlak olduğu dönemde kaleme almıştır.  Daha önce farklı çalışmalara konu olan eserin günümüzde birçok çevirisi ve sinema uyarlaması bulunmaktadır.  Biz ise, Guy de Maupassant’nın Bel Ami isimli eserinin farklı zamanlarda farklı çevirmenlerden tarafından Fransızcadan Türkçeye çevrilen üç çevirisini Gideon Toury’nin Erek Odaklı Kuramı ışığında incelemeyi hedefledik.

Bu çalışmada, bilimsel araştırma yöntemlerinden nitel çalışma yöntemine başvurulmuştur. Çalışmamıza konu olan çeviri eserlerin yayınevleri ve yıllarının farklı olmasına dikkat edilmiştir. Çevirilerden alınan örnekler rastgele seçilmiştir. Ele alınan çeviri örnekleri Toury’nin “kabul edilebilirlik” ve “yeterlik” ilkeleri ile çeviri stratejileri açısından incelenmiştir. Buna göre, ele alınan çeviriler erek normlara yakın ise kabul edilebilir çeviri, kaynak normlara yakın ise yeterli çeviri olarak değerlendirilmiştir. İncelenen örneklerde gözlemlenen çeviri stratejilerine de ayrıca yer verilmiştir.  

Keywords

Abstract

Although translation, which has been an important field of activity in every period from the past to the present, has been intertwined with many disciplines throughout human history, the history of translation studies covers the last three quarters. Translation, which allows societies to always communicate with each other, has become a goal with translation studies. In our age, translation studies are of great importance for societies to get to know each other more closely and better in every sense.

Guy de Maupassant, one of the most important writers of French literature, wrote his work Bel Ami in 1885, at the height of his career. We aimed to analyze three translations of Guy de Maupassant's work Bel Ami, translated from French to Turkish by different translators at different times, in the light of Gideon Toury's Target-Oriented Theory.

In this study, we have applied the qualitative research method. We have paid attention to the different publishing houses and years of the translated works that are the subject of our study. Examples from translations have been chosen randomly. The examples from the translations have been examined in terms of Toury's principles of "acceptability" and "adequacy" and translation strategies. We have also given a place to the specific translation strategies in the translation exampl

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics