Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Ortaçların Öğretimi Üzerine Ders Malzemesi Hazırlama

Author:

Year-Number: 2022-10.2
Number of pages: 43-63
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ortaçlı yapılar Türkçeyi yabancı dil olarak öğretme alanında hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin zorlandıkları bir dilbilgisi konusu olarak görülmektedir. Tıpkı sıfatlar gibi ad türü sözcükleri nitelemek amacıyla kullanılan ortaçlar; genellikle anlaşılması zor, karmaşık bir dilbilgisi konusu olarak değerlendirilir. Bundan hareketle bu çalışmada Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlere ortaç eklerinin öğretimi üzerine işlevsel malzeme geliştirme amaçlanmıştır. Çalışmada –(y)An öznesel ortaç eki ile -DIk, tümleçsel ortaç ekleri temel alınmış, bu ortaç eklerinin hangi işlevleri yüklendiği üzerinde durulmuş ve işe dayalı öğrenme yöntemi doğrultusunda öğrencilerin bu konudaki iletişim becerilerini geliştirmeye yönelik ders/öğretim malzemeleri üretilmiştir. Bu ortaç eklerinin kullanıldıkları bağlamda hangi iletişimsel gereksinimi karşılamak için kullanıldıkları büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada yabancı dil öğretiminde büyük bir öneme sahip olan iletişimsel yaklaşım temel alınmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda da işe dayalı öğrenme yöntemi de çalışmanın hedefi olan işlevsel malzeme geliştirmenin dayanağını oluşturmuştur.

Keywords

Abstract

The participle suffixes are seen as a grammar subject that both teachers and students have difficulties in the field of teaching Turkish as a foreign language. Just like adjectives, participle suffixes used to qualify noun type words; it is often treated as a complex grammar subject that is difficult to understand. Thus, in this study, it is aimed to develop functional materials on the teaching of participle suffixes to those who learn Turkish as a foreign language. In the study, -(y)An subjective participle suffixes and -DIk, integral participle suffixes were taken as basis, the functions of these participle suffixes were emphasized, and course/teaching materials were produced in line with the task-based learning method to improve students' communication skills on this subject. It is of great importance that these participle suffixes are used to meet which communicative need in the context in which they are used. Therefore, this study is based on the communicative approach, which has a great importance in foreign language teaching. In line with this approach, the task-based learning method has also formed the basis of functional material development, which is the goal of the study.

Keywords