Yabancılara Türkçe Öğretiminde A1 Seviyede Emojilerden Faydalanma
The Use of Emojis in Teaching Turkish to A1 Level Learners

Author : Demet KARDAŞ
Number of pages : 236-247

Abstract

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde akıllı telefonlar; neredeyse her yaştan, her eğitim seviyesinden, sosyo-ekonomik sınıftan insanın vazgeçilmez temel iletişim aracı hâline gelmiştir. İletişimin sadece konuşarak sağlanmadığı bu yeni sistemde, sosyal medyada (Instagram, Facebook, Twiter, WhatsApp, Snapchat, Viber) yazılı mesajlaşma daha çok tercih edilir hâle gelmiştir. Dünyanın her yerinden insanın anlayabildiği Japoncada “resim” anlamına gelen “e” ve “karakter” demek olan “moji”nin birleşmesiyle oluşan emoji, anlamlı-renkli-çizim dili, hızla yayılmaktadır. İnsanlar duygularını, basit cümleleri, kalıp ifadeleri yazmak yerine emojileri kullanmaktadır. Emojiler, kişisel ihtiyaçları anlattığı gibi bayraklar, kutlamalar, eğlence, spor, hava durumu, hayvanlar, yiyecek ve içecekler, ülkeler, meslekler, gezegenler, burçlar gibi yüzlerce görselle adeta evrensel, ulaşılabilir bir iletişim sistemi ortaya çıkarmıştır. Bu yeni sistem, öğretim tekniklerini özellikle teknolojiye, görsel unsurlara en çok ihtiyaç duyan yabancı dil öğretimini kolaylaştırmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde özellikle A1 seviyede görsel unsurlardan, şekillerden, resimlerden veya fotoğraflardan sıkça faydalanılmaktadır. Bu çalışmada, A1 seviye öğrencilere meslekler ve duygulara ait kelimelerle ilgili emojilerden; günlük selamlaşma ve temenni kalıp ifadeleriyle ilişkili emojilerden; kelime öğretiminde, yazma ve konuşma etkinliklerinde nasıl yararlanılacağı belirtilmiş ve denenmiş uygulamalar örneklendirilmiştir. Çalışmanın Türkçenin yabancılara öğretimine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, emoji, kelime öğretimi, yazma ve konuşma etkinlikleri.

Read:2441

Download: 1285