Proz.com Web Sitesi Örnekleminde Sanal Çeviri Platformlarındaki İş Akışının Çeviri Eylemi Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi
The Evaluation of Workflow on Virtual Translation Platforms within the Framework of Translational Action Theory: The Case of Proz.com Website

Author : Halil İbrahim BALKUL - Duygu ÖZLEM TOPTAN
Number of pages : 222-235

Abstract

İşlevsel çeviri kuramları, çeviri gerçeğini dilbilimsel amaçların ötesine taşımış ve gerek çeviri sektörüne gerekse akademiye yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. İşlevsel çeviri kuramlarının hali hazırdaki çeviri sektöründeki iş akışını tasvir eden en uygun kuramlar olduğu, fakat bu kuramların çeviri teknolojilerinden doğrudan bahsetmediği görülmektedir. Hâlbuki bu kuramlar her ne kadar terimsel olarak çeviri teknolojilerinden bahsetmese de, kuramların eleştirel okumalarında çeviriye yardımcı malzemelerden bahsedilmekte, bu da çeviri teknolojileri alanındaki araştırmalara dayanak oluşturmaktadır. Çeviri teknolojileri araştırma alanında baş döndürücü bir hızda gerçekleşen gelişmeler, konunun kuramsal düzlemde de irdelenmesini bir zaruret haline getirmiştir. Bu çalışmada teknolojik gelişmelerin etkisiyle, Çeviribilimde salt alana ait çeviri eylemi kuramının yeniden yorumlaması yapılarak, uygulamalı alanda çeviri teknolojileri içinde yer alan sanal çeviri platformlarından Proz.com’daki iş akışı bağlamında kuramın uygulanabilirliği sorgulanacak, çeviri eylemi kuramında çevirmen ve çeviri için ortaya konulan egemen düşünceden farklı olan yönleri saptanmaya çalışılacaktır. Araştırma örneklemi Proz.com web sitesi ile sınırlı olmasına rağmen, elde edilen tespitler diğer sanal çeviri platformlarındaki iş akışına uyarlanabilir. Konu ile ilgili yapılacak olan ileriki araştırmalar alana daha kapsamlı veri sağlayabilir.

Keywords

Çeviri teknolojileri, Çeviri Eylemi Kuramı, işbirliği modeli, sanal çeviri platformları, Proz.com

Read:1938

Download: 961