Where Do the Problems in the Turkish Foreign Language Education Stem From?
Yabancı Dil Eğitimindeki Sorunlar ve Nedenleri

Author : Ali IŞIK - Birgen IŞIK
Number of pages : 1-19

Summary

Bu çalışma, Türk yabancı dil eğitim sisteminde verimsizliğe neden olan faktörleri ortaya çıkarmayı ve daha sonra belirtilen sorunların üstesinden gelmek için önerilerde bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, yabancı dil eğitiminde verimsizliğe neden olan sorunların olarak benimsenen yabancı dil eğitimi yaklaşımı (yabancı dil yapılarını öğretmek = yabancı dil öğretimi) yabancı dil eğitimi planlama politikası, öğretmen eğitim sistemi, kullanılan öğretim materyalleri ve ölçme ve değerlendirme sisteminden kaynaklandığına işaret etmektedir. Bu makalede, bu sorunların nasıl aşılacağı hakkındaki önerilerle sona ermektedir. Yöntem olarak, yabancı dilin bir öğrenme ve iletişim aracı olarak kullanılmasını öngören anlam odaklı yöntem önerilmektedir. Bu yöntem, öğrencilerin bol miktarda ilginç ve anlaşılabilir girdi almalarını öngörür. Doğal olarak, dil eğitimi yönteminde böyle bir değişim, yönteme uygun materyal ve ölçme-değerlendirme gerektirmektedir. Öğretmenler yabancı dil eğitim sürecinin temsilcilerinden biri olduğundan ve her türlü yenilik sadece öğretmenlerle gerçekleştirilebildiğinden, öğretmen eğitiminin sistematik olarak devam eden bir etkinlik olarak planlanması gerekmektedir. Son olarak, tüm bu değişikliklerin, ancak bağlam ve ihtiyaç analizi yoluyla elde edilen verilerin bilimsel olarak işlenmesi ile ortaya konulacak yabancı dil politikası ile gerçekleştirilebileceği vurgulanmıştır.

Keywords

Yabancı dil eğitimi, öğretmen eğitimi, yabancı dil materyalleri, dil edinimi, yabancı dil programı geliştirme, yabancı dilde ölçme ve değerlendirme

Read:1362

Download: 572