Çevirmen Edinci ve Bileşenleri Önerisi
A Recommendation of Translator Competence and its Components

Author : Şaban KÖKTÜRK - Gözde TÜRKMEN
Number of pages : 188-197

Summary

Günümüz şartlarında artık çevirmen adaylarından sadece çeviri faaliyeti beklenilmemektedir. Çevirmenlerden çeviri faaliyeti dışında bazı yetilere de sahip olmaları beklenilmektedir. Bilindiği üzere genel olarak akademik çeviri eğitim kurumlarında özellikle çeviri edincine yönelik dersler yer almaktadır. Bu kurumlarda öğrenim gören öğrencilere öğrenim süreçleri boyunca bütüncül olan çeviri edinci ve alt edinç türleri kazandırılmaktadır. Alt edinçler olarak dil edinci, metin edinci, kültür edinci, kuram bilgisi, edimsel edinci, aktarma edinci, araştırma edinci, iletişim edinci, konu ve uzmanlık edinci, teknoloji edinci olarak adlandırabiliriz. Akademik çeviri eğitimlerini tamamlayan öğrenciler bu edinçlere sahip olup, sektöre adım atarlar. Uygulamalı Çeviribilim alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde sektörün çevirmen adaylarından beklediği bazı farklı beceriler de olduğu görülmektedir Bu çalışmada sektörün beklentisi doğrultusunda çevirmen edinci ve bu edinci oluşturabilecek alt edinçler önerisi yapılacaktır. Çevirmen edincinin içerikleri olarak organizasyon edinci, planlama edinci, yönetim edinci, grupla uyumlu çalışabilme yetisi, pratik ve yaratıcı çözüm önerebilme yetisi olarak adlandırabiliriz.

Keywords

Çevirmen edinci, organizasyon, planlama, yönetim, grupla uyumlu çalışabilme, pratik ve yaratıcı çözüm

Read:1186

Download: 428