B2 Düzeyi Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitaplarında Atasözü ve Deyimler
Proverbs and Sayings in Turkish Language Teaching Books for Foreigners

Author : Nurşen YILDIRIM
Number of pages : 161-176

Summary

Ülkemizde yabancılara Türkçe öğretiminin önemi her geçen gün artmaktadır. Bu konuda ortak ders materyalleri kullanımı, uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesiyle ilgili farklı uygulamalar mevcuttur. Yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanmış her kitap farklı bir yaklaşımı, dil anlayışını, öğretim tekniğini yansıtır. Bu çalışmada amaç yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarını atasözü ve deyim varlığı açısından değerlendirmektir. Bunun için b2 düzeyi bir kitap ve bir dil öğretim seti taranmıştır. Bu bağlamda iki ders kitabı ve bir çalışma kitabı ile dinleme metinlerini içeren bir cd üzerinde çalışılmıştır. Böylelikle dinleme metinleri, okuma metinleri ve etkinlikler atasözü ve deyim öğretimi açısından incelenmiştir. Yabancılara Türkçe öğretirken önemli olan sadece kelimelerin anlamını ezberletmek değildir. Kelimelerin bütün içinde taşıdığı anlamı da öğretebilmek gerekir. Atasözü ve deyimlerin metinlerde ve etkinliklerde yer alması sözcüğün cümlede öbekleşerek yeni anlamlar kazanabildiği işlevini benimsetmede çok önemlidir.

Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, kaynak kitaplar, atasözleri, deyimler

Read:1231

Download: 432