Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Konuşmada Yaptıkları Dilsel Hatalar ve İletişim Stratejileri Üzerine Fenomenolojik Bir Çalışma
A Phenomenological Study on Communication Strategies and Linguistic Errors Made by the Learners Who Learn Turkish as a Foreign Language

Author : Berker KURT
Number of pages : 51-70

Abstract

Bu çalışmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin iletişim ortamında yaptıkları dilsel hataları, bunlar karşısında kullandıkları iletişim stratejilerini, karşılaştıkları tepkileri ve dilsel hatanın öğrenmeleri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Nitel araştırma yöntemi ve fenomenolojik desende tasarlanmış bu çalışmanın odağını dilsel hataların özü ve yapısı oluşturmaktadır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme ile maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır. Araştırma verileri B1 ve B2 dil seviyelerinde Türkçe eğitimine devam eden öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarında anlattıkları deneyimlerden elde edilmiştir. Araştırma sonuçları, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin çeşitli dilsel hata yaptıklarını göstermektedir. Ana dili veya başka bir dili kullanma, sözcük veya kalıp ifadeleri bilmeme, karıştırma ve yanlış söyleme tespit edilen başlıca dilsel hata türlerindendir. Dilsel hata durumunda farklı iletişim stratejileri geliştirilmekte ve farklı tepkilerle karşılaşılmaktadır. Yaşanan bu dilsel hata sürecinin öğrenmeye katkı sağladığı ancak nadiren de olsa öğrencide konuşma kaygısı oluşturduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, konuşma becerisi, dilsel hata, hata analizi, iletişim stratejileri, fenomenoloji.

Read:1636

Download: 597

Atıf Bulunamadı