1944-1989 Yılları Arasında Bulgaristan'da Türkçe Eğitimi
Turkish Language Teaching in Bulgaria between 1944–1989

Author : ELİF KORKUSUZ - Fahri TEMİZYÜREK
Number of pages : 81-97

Abstract

Osmanlı İmparatorluğu, Batı’da fethettiği Balkan topraklarına Türkleri yerleştirmişti. 1877-1878 Osmanlı- Rus Savaşları sonucunda Bulgaristan toprakları kaybedildi. Osmanlı hâkimiyetinde barış içerisinde yaşayan Türkler, gördükleri zulümler sonucunda topraklarını terk etmek zorunda bırakıldılar. Göç dalgası aralıklarla devam etti. 1944’te Bulgaristan’da yaşanan rejim değişikliği ile birlikte tek ulus siyasetine engel olarak görülen 250.000 Türk’ün göçü istendi. Bulgaristan ile Türkiye arasında yaşanan nota alışverişi nihayetinde yüz binlerce Türk Türkiye’ye göç etti. Türkleri Bulgaristan’dan söküp atamayacağını anlayan Bulgar hükümeti, Stalin’in talimatıyla göçü durdurdu. Türklere yeni rejimi benimsetmek ve Türkiye’ye Komünizmi ihraç edebilmek için Türkçeyi ve Türk okullarını kullanma planı devreye girdi. Çervenkov döneminde Türkçe eğitim ve Türkçe yayınlar konusunda önemli özgürlükler sağlandı. Türk öğretmenler, Marksist- Leninist ideolojiyi benimsemiş Türk öğrenciler yetiştirmenin anahtarı olarak görüldü. Ancak bu özgür ortam, Jivkov döneminde rejimin gerçek yüzünü göstermesiyle sona erdi. Türk okulları kapatıldı, Türk öğretmenler görevden alındı. Türk öğrenciler, imtiyazlarla üniversiteye girdikleri ve tehlikeli oldukları iddialarıyla haksızlıklara uğradı. Türkçe ders kitapları toplatılarak yakıldı. Bu çalışmada Bulgaristan’da komünist rejim döneminde Türkçe eğitiminin geçirdiği aşamalar, Türk okullarının yapısındaki değişmeler, Bulgar devletinin Türkçe yayınlar aracılığıyla Türkleri Komünizmin sadık vatandaşları yapma politikası incelenmiştir.

Keywords

Türkçe eğitimi, Eğitim, Bulgaristan, Türkiye, Komünizm.

Read:2256

Download: 1042