Çeviri Sınavlarında Puanlama: Basit Metinler Örneğinde Dil Odaklı Değerlendirme
Scoring Translation Exams: Language-Based Evaluation in Simple Texts

Author : Rahman AKALIN
Number of pages : 365-379

Summary

Çeviri, üzerine kuramsal olarak yazılıp çizilenlerin ötesinde bir uygulama sahasıdır. Söz konusu eğitim olunca bu uygulamanın sonuçlarının değerlendirilmesi gerekir. Doğru değerlendirme, bilen ile bilmeyeni, yapabilen ile yapamayanı olabildiğince hassas biçimde ayırmayı gerektirmektedir. Bu ayrıma zemin teşkil eden temel ölçüt ve gerekçeler ne kadar sağlam ve makul ise o kadar yeterli bir hesap verebilirlikten bahsedilebilir. Diğer yandan değerlendirme ölçütü ve gerekçeleri ile ilgili işletilecek bir şeffaflık eğitimde eşitlikçi bir tutumu ortaya koyacaktır. Ölçme ve değerlendirmenin araçlarından biri olarak ‘puanlama anahtarı’, kurumlar açısından bir değer olarak hesap verebilirliğe gönderme yapmakta, değerlendirme ölçütleri ile sınav kâğıtlarının gereği halinde öğrenenlerle paylaşılması ise bir değer olarak şeffaflığın işletilmesi anlamına gelmektedir. Bu değerler, günümüzde kurumların bireylerle olan ilişkilerinde kalite konusuna dâhil ölçütlerden görülmektedir. Değerlendirilecek sınav çeviri sınavı olduğunda, bugün ortak kabul gören değerlendirme ölçütlerinden bahsedilmesi pek mümkün görünmemektedir. Çeviri olgusunun çok yönlü ve faktörlü doğası da bu standart eksikliğini gerek pekiştirmekte gerekse meşrulaştırmaktadır. Bu çalışmada çeviri sınavlarında puanlama anahtarı olup olamayacağı sorusuna tartışma düzeyinde yanıt bulunmaya çalışılacaktır. Uygulama düzeyinde ise çeviri sınavlarının dil odaklı değerlendirilmesinde temel teşkil edecek bir puanlama anahtarı tasarımı önerilecek, öğrencilere verilmiş bir çeviri görevinden çeşitli örnekler, bu puanlama anahtarı ölçeğinde değerlendirilecektir.

Keywords

Çeviri sınavı, çeviri eğitimi, cevap anahtarı, çeviri ürünleri, çeviriyi değerlendirme.

Read:658

Download: 219