Çeviri Edinci Kavramının Öz Yeterlik Bağlamında Değerlendirilmesi


Çeviribilim alanında yapılan çalışmalar son zamanlarda çeviri edinci kavramı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Çeviri edinci kavramı farklı araştırmacılar tarafından araştırılmış, birbiriyle bağlantılı ancak farklı çeviri edinci modelleri karşımıza çıkmaktadır. Genel olarak çeviri yapmak için gerekli bilgi ve beceriler bütünü olarak ifade edilen çeviri edincini yapılan çalışmalar doğrultusunda dil edinci, metin edinci, çeviri bilgisi edinci, aktarım edinci ve stratejik alt edinçleri kapsayan bir üst edinç olduğunu söyleyebiliriz. Çeviri edinci edinimi sürecinde bu alt edinçlere ek olarak psiko-fizyolojik durumların (bilişsel ve davranışsal tutumlar) da etkisinden bahsedilmektedir (PACTE, 2003; Göpferich, 2009,). Bu çalışmanın amacı çeviri edinci kavramı ile psiko-fizyolojik durumlar içerisinde değerlendirilen öz yeterlik ilişkisini sorgulamak ve çeviri alanında etkilerini incelemektir. Kuramsal bir bakış açısıyla incelenecek ve bu alanda yapılan çalışmalarla desteklenecek olan çalışmada öz yeterlik kavramının çeviri edinci alanındaki uygulanabilirliği ve yansımaları incelenecektir.


Keywords


edinç, çeviri edinci, çeviribilim, öz yeterlik, öz-güven

Author: Şeyma ŞAHİN - Perihan YALÇIN
Number of pages: 423-430
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/ijlet.39425
Full text:
International Journal of Languages Education
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.