Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından Toplu Taşıma Araçlarında Dil İşlevleri
Language Functions in Public Transport Vehicles in Terms of Turkish as Foreign Language Teaching

Author : Kemalettin Deniz - Yunus Emre ÇEKİCİ
Number of pages : 24-36

Abstract

Her dil kullanımı aynı zamanda bir işlev taşımaktadır. Başka bir deyişle dili kullanmak demek, bir amacı yerine getirmek demektir. Bu nedenle çağdaş yabancı dil öğretiminde, işlevsel dil kullanımının öğretimi ön plana çıkmaktadır. Bu bağlamda Avrupa’da dil öğretiminin temel başvuru kaynağı olan Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi, önceden belirlenmiş dil yapılarından ziyade gerçek hayattaki iletişim durumlarını temel alan dil işlevlerinin öğretilmesi gerektiğini savunmaktadır. Anlaşıldığı üzere çağdaş yabancı dil öğretiminde, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek için öncelikle sosyal yaşam alanlarındaki işlevsel dil kullanımları betimlenmelidir. Bu çalışmada, sosyal yaşam alanlarından şehir içi toplu taşıma araçlarındaki işlevsel dil kullanımlarını tespit etmek amaçlanmıştır. Böylelikle yabancı dil olarak Türkçe öğretimine veri tabanı sunmak hedeflenmiştir. Nitel modeldeki bu çalışmada, gözlem yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak gözlem defteri kullanılmıştır. Veriler, Adana ve Mersin’deki dolmuş ve otobüslerdeki konuşmalardan toplanmıştır. Veriler, nitel içerik analizi adımlarına göre çözümlenmiştir. Şehir içi toplu taşıma araçlarında üç temel işlev tespit edilmiştir: bilgiyi araştırma ve açıklama, eylem planlarını yönetme ve karar verme (ikna) ve sosyalleşme işlevi.

Keywords

Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, dil işlevleri, söz eylemler, dilbilim, toplu taşıma araçları.

Read:1534

Download: 637

Atıf Bulunamadı