Yabancı Dil Öğretiminde Yansıtıcı Öğretim Tekniklerinin Eleştirel Okuma Becerisine Etkileri
Effects of Reflective Teaching on Critical Reading Skills in Foreign Language Teaching

Author : Bengü AKSU ATAÇ - Eda TORAMAN ÜNAL
Number of pages : 38-50

Summary

“Yansıtıcı öğretim” günümüzde yaygın şekilde kullanılan bir kavram olup profesyonel ve çağdaş eğitimin doğası ile ilgili tartışmalarda sıklıkla yer bulmaktadır. Öğretmen kalitesi ve öğretmen eğitimi ile ilgili olan bu terim basitçe öğretim sürecinde ve sonrasında, öğretim ortamında neler olup bittiğini düşünmek ve bu düşünceler doğrultusunda birtakım değişiklikler yapmak olarak ifade edilebilir. Yabancı dil öğretimi bağlamında ele alındığında yansıtıcı öğretim öğrenme-öğretme ortamlarını destekleyen bir süreç olarak düşünülebilir. Aynı şekilde, yine yabancı dil öğretiminde eleştirel okuma becerileri öğrenenlere okuduğunu anlama ve analiz etme olanakları sunar. Böylelikle, akademik açıdan bakıldığında eleştirel okuma öğrenmeyi destekleyerek okuduğunu anlama stratejilerinin geliştirilmesine katkı sağlar. Bu çalışmada yansıtıcı öğretim kavramının özü ve yansıtıcı öğretim teknikleri üzerinde durulmuş yansıtıcı öğretim tekniklerinin yabancı dil öğretiminde öğrencilerin eleştirel okuma becerilerine etkileri incelenmiştir. Bu doğrultuda nitel veri toplama yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış öğrenci görüşmeleri ile toplanmış daha sonra içerik analizleri yapılarak yorumlanmıştır.

Keywords

yansıtıcı öğretme, yansıtıcı öğrenme, eleştirel okuma becerisi

Read:1259

Download: 451