THE CONTRIBUTION OF CONSTRUCTIVISM INTO THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’
THE CONTRIBUTION OF CONSTRUCTIVISM INTO THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’

Author : Fatma YUVAYAPAN
Number of pages : 1-9

Abstract

Son yıllarda, yapısalcı kuram eğitim ve öğretim sürecinde oldukça etkili olmuştur. Yapısalcı öğretmen gelişimi yansıtıcı düşünme ve işbirliği gibi 2 önemli kavramı vurgulamaktadır. Yansıtıcı düşünme bir öğretmenin kendi öğretiminin farkında olması olarak tanımlanabilir. Bu nedenle, temelinde yapısalcı kuram olan yansıtıcı öğretim, meslektaşlarının yardımıyla öğretmenlerin kendi öğretimlerini içsel olarak analiz etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda, kaynağını yansıtıcı öğretimden alan ve bir mesleki gelişim topluluğu olan Eleştirel Arkadaş Grubu etkili bir öğretmen gelişimi yöntemi olarak düşünülebilir. Bir Eleştirel Arkadaş Grubu programında öğretmenler gönüllü bir şekilde buluşarak öğrencilerinin çalışmalarını ya da kendi öğretimleri ile ilgili sorunlarını dayanışma içinde tartışırlar. Bu çalışmada etkili bir öğretmen gelişimi programının öğretmenlerin destekleyici bir mesleki ortamda meslektaşlarıyla dayanışma içinde bulunarak kendi öğretimlerine yansıtıcı bir şekilde yaklaşmalarına yardımcı olması gerektiği önerilmektedir. Bu makale, 8 hafta süren bir Eleştirel Arkadaş Grubu programından yola çıkarak, gelecek araştırmalar için önerilerde bulunmaktadır. Katılımcılar programa gönüllü olarak katılan ve özel bir okulda çalışan 4 İngilizce öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler günlük tutma, araştırmacının saha notları, anketler ve yarı yapılandırılmış görüşmelerle toplanmıştır. Çalışmanın sonuçları öğretmenlerin kendi öğretimlerine yansıtıcı bir şekilde yaklaşmalarında samimi ve destekleyici bir ortamda meslektaş dayanışması içinde çalışmanın pozitif bir etkisi olduğunu ileri sürmektedir. Sonuç olarak, öğretmenler kendi öğretimlerini meslektaşlarının yardımıyla yapısalcı bir çerçevede daha etkin bir hale dönüştürebilirler.

Keywords

apısalcı kuram, öğretmen gelişimi, yansıtıcı öğretim, eleştirel arkadaş grubu.

Read: 1,973

Download: 1,070