KAVRAM DÜNYASINI ZENGİNLEŞTİRMEDE DİVAN ŞİİRİNDEN YARARLANMA: “NECATİ BEY DİVANI ÖRNEĞİ”
KAVRAM DÜNYASINI ZENGİNLEŞTİRMEDE DİVAN ŞİİRİNDEN YARARLANMA: “NECATİ BEY DİVANI ÖRNEĞİ”

Author : -Seda ARTUÇ,
Number of pages : 200-213

Abstract

Divan edebiyatı ürünleri kavram dünyasını zenginleştirmede araç olarak kullanılmaya müsait eserlerdir. Şiirlerde kullanılan edebi sanatlar, özenle seçilmiş kelimeler eserlerin bu amaçla kullanılmasına hizmet edecektir. Biz de çalışmamızda divan edebiyatında müstesna bir yer teşkil eden Necati Bey divanından örnek bir gazeli kullandık. Divan edebiyatı ürünleri içerisinde kavram dünyasını zenginleştirmede kullanılabilecek şüphesiz birçok örnek mevcuttur. Seçtiğimiz gazelin amacımıza hizmet edeceğini umuyoruz.

Keywords

Yabancılara Türkçe öğretimi, iletişimsel yaklaşım, yazma, konuşma.

Read: 2,086

Download: 1,200