DEYİMLERİN KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM AÇISINDAN ANLAM VE KÜLTÜR EŞDEĞERLİLİĞİNE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISION OF IDIOMS ACCORDING TO THE EQUIVALENCE OF MEANING AND CULTURE IN TERMS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION

Author : Hülya AŞKIN BALCI
Number of pages : 26-47

Abstract

Deyimler, dilin en önemli anlatım olanaklarından biri kabul edilmekte ve o dili konuşan toplumun kültürel değerlerini yansıtarak, nesiller arasında kültür aktarımını sağlamaktadır. Günlük hayatı içeren, az sözle çok kavram ve yargıyı ifade eden, akılda kolay kalan, öğretici olan ve kuşaktan kuşağa aktarılma özelliğine sahip olan bu kalıplaşmış ifadeler, her zaman araştırmacıların ilgisini çeken konular arasında yer almaktadır. Ayrıca deyimler sadece toplumların karakter ve kimliklerini değil, aynı zamanda ortak bilgi ve dünya görüşlerini yansıtarak yaşam felsefesini oluşturan insan davranışı ve karakterinin içine bir bakış açısı sağlamaktadır. Böylece kültürel göstergeler veya imgeler toplumların birçok açıdan analiz edilebilmesine olanak tanımaktadır. Kuşkusuz, dil ve kültür arasındaki bu etkileşimi en güzel yansıtan deyimler, dillerin incelenmesinde kültürlerarası iletişim ve etkileşim boyutunda önemli konuların başında gelmektedir. Bu çalışmanın amacı da, kültürlerarası iletişim açısından (deyim sözlükleri taranarak) seçilmiş olan bazı deyimleri, aynı dil ailesine mensup olan İngilizce, Almanca ile ayrı dil ailesine mensup olan Türk dilini irdeleyerek bir dilde kullanılan bir sözcük için diğer dilde nasıl aynı veya ayrı sözcüklerin kullanıldığını eşdeğerlilik ilkelerine göre bazı sınıflandırmalar yaparak göstermeye çalışmaktır. Bu konuyla ilgili daha önce yapılmış olan çalışmalar araştırmaya temel dayanak oluşturmaktadır. Her dilin deyimleri, kendi kurallarına göre uyarlandığı gerçeği göz önüne alındığında, dilsel kültür ve göstergelerin ışığında bu diller arasındaki önemli benzerliklerin ve farklılıkların sadece sözcük bazında değil öyküleri açısından da ilgi çekici olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Anahtar kelimeler: Kültürlerarası iletişim, Deyim.

Read: 1,932

Download: 1,058