7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MEDYA İLE İLİŞKİLERİ ve MEDYA OKURYAZARLIĞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
RELATIONS WITH THE MEDIA and OPINIONS ABOUT MEDIA LITERACY OF 7th GRADE STUDENTS and PARENTS

Author : Hüseyin SAYIN -- Ali Göçer
Number of pages : 268-295

Abstract

Medyanın günlük yaşantımızdaki etkileri, gelişen iletişim teknolojileri ile günden güne artmaktadır. Bu etkiler; yetişkinlerden ziyade, çocuk ve gençler üzerinde daha fazla görülmektedir. Medyanın güçlü etkilerine karşın çocuk ve gençlerimizin medya iletilerine karşı bilinçli olmaları ve medyayı okuma becerilerinin gelişmiş olması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, tüm dünyada önemi giderek artan medya okuryazarlığı becerileri ile ilgili öğrenci görüşlerinin, gözlemlerinin ve alışkanlıklarının tespitini yapmaktır. Öğrencilerin günlük hayatlarında, medyaya ne kadar yer verdiklerini, hangi medya araçlarını niçin ve ne kadar kullandıklarını ve medya metinlerine ne kadar maruz kaldıklarını tespit etmek amacıyla öz değerlendirme yapmalarını sağlamak için görüş ve gözlemlerine başvurulmuştur. Elde edilen veriler, velilerinin gözlem ve görüşleri ile doğrulanmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemi ile yürütülen araştırmada görüşme tekniği kullanılmış, elde edilen veriler içerik analizleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin eğlence, sosyal iletişim ve bilgi edinme amaçları ile medya araçlarından en çok bilgisayar, televizyon ve akıllı telefonları kullandıkları; internette doğru ve güvenilir bilgilere ulaşmak için arama stratejilerinden habersiz oldukları görülmüştür. Görüşme yapılan öğrenci velilerinin önemli bir kısmı, çocuklarına korumacı bir yaklaşımla yaklaşarak belirli gün ve saatlerde medya kullanımını kısıtladıkları fakat medya iletilerinin çocuklarınca doğru anlaşılması için herhangi bir gayret içinde olmadıkları tespit edilmiştir.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,385

Download: 830