ŞİİRİ ÖZLÜYORUM DERGİSİ İnceleme – Sistematik İndeks (7-29 Sayıları Arası)

Author:

Number of pages: 61-104
Year-Number: 2016-Volume 4 Issue 3

Abstract

2003 yılında Nevşehir’in Avanos ilçesinde yayın hayatına başlayan ve Nevşehir’in ilk şiir dergisi olan Şiiri Özlüyorum, şair Fuat Çiftçi tarafından çıkarılmaktadır. “İki aylık şiir dergisi” ibaresiyle yayımlanan dergide, şiir türünün dışında makale, deneme, eleştiri, söyleşi, kitap tanıtımı, nekroloji, bildiri, haber, anı, biyografi, otobiyografi türünde de yazılar bulunmaktadır. Dergide şiir çevirilerinin yanı sıra nesir çevirileri de bulunmaktadır. Çalışmanın giriş kısmında inceleme yönteminden bahsedilmiştir. Derginin içeriği, şiir ve nesir türü olarak iki bölümde incelenerek 2000’li yıllardaki Türk şiiri ve eleştirisi üzerine katkıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Derginin 7’den 29’a kadar olan sayılarının incelendiği çalışmada, yazar adlarına göre alfabetik düzende yazı türlerinin de yer verildiği sistematik indeksi hazırlanmıştır. Bu çerçevede, dergideki yazıların türleri tespit edilerek Türk edebiyatı araştırmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

Şiiri Özlüyorum which is the first poetry journal of Nevşehir, is published by poet Fuat Çiftçi in Avanos district of Nevsehir. There are article, essay, criticism, interview, book review, obituary, report, news, memory, biography, autobiography kinds of articles outside of poetry in the journal which is expressed"two months poetry journal”. There are phrose translations as well as poetry translations in the journal. Analysis method have been discussed in the introduction of the study. The content of the journal was examined as poetry and prose in two parts. Thus, contributions were tried to have been determined on 2000s Turkish poetry and criticism of the journal. From 7 to 29 numbers of the journal’s systematic index was prepared in alphabetical order according to the author's name. In this context, it is intended to demonstrate the content of the journal’s articles and contribute to the Turkish literature research.

Keywords