ÖĞRENCİ ÖZERKLİĞİ KAVRAMI ÜZERİNE KURAMSAL BİR ÇALIŞMA

Author:

Year-Number: 2017-Volume 5 Issue 1
Number of pages: 690-708
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; öğrenci özerkliği kavramının ortaya çıkışını, tanımını, kapsamını, özelliklerini, ilkelerini, aşamalarını ve öğrenci özerkliği ile ilişkili kavramları kuramsal olarak belirlemektir. Çalışmanın bir diğer amacı ise, ülkemizde öğrenci özerkliği kavramıyla ilgili farkındalık oluşturmaktır. Öğrenci özerkliği üzerine yapılan alanyazın taraması sonucunda; öğrenci özerkliğinin ortaya çıkışı, eğitimde önemli bir kavram haline gelişi, tanımı, kapsamı, özellikleri, ilkeleri, aşamaları ve ilişkili olduğu kavramlar ortaya konulmuş ve öğrenci özerkliği, kapsamlı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma ile; öğrenci özerkliğinin gittikçe dikkatleri üzerine çeken bir kavram olduğu, genel eğitimin önemli bir parçası ve amacı haline geldiği, öğrencinin tüm yönleri ile öğrenme sorumluluğumu alabilme yeterliliği olarak tanımlandığı, belirli ilkeler ve aşamalarla öğrencilere kazandırıldığı, öğrenciler için önemli bir beceri olarak algılandığı ve öğretmen özerkliği, motivasyon ve tutum kavramlarıyla ilişkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the existance, definition, content, properties, stages of learner autonomy and the features related to learner autonomy. Another aim of the study is to raise awareness about the learner autonomy in our country. In consequence of literature review upon learner autonomy; the existance of learner autonomy, its becoming an important feature in education, the definition of it, its content, properties, principles, stages and related features are presented and also learner autonomy is tried to determine comprehensively. With this study; we achieve the results such as learner autonomy is becoming a content which takes attentions on; it has become a part and an aim of general education and defined as learner’s taking learning responsibility with all aspects which is gained to learners by definite principles and steps; it is perceived as an important skill for learners and it is related with the teacher autonomy, motivation and attitude.

Keywords