INTERPRETER TRAINING CURRICULUM IN TURKEY: THE CASE OF SAKARYA UNIVERSITY

Author:

Year-Number: 2017-Volume 5 Issue 1
Number of pages: 618-630
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen ve iletişim teknolojileriyle sürekli gelişim gösteren dünyamızda Türkiye coğrafi, sosyokültürel ve ekonomik açıdan stratejik öneme sahiptir. Bu gelişmelerle birlikte Türkiye farklı kültürleri ve dilleri barındıran pek çok ülkeyle ticari ve siyasi ilişki içerisindedir, bu ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi açısından sözlü çeviri önem kazanmaktadır. Avrupa Birliği’ne üyelik başvurusu ile Türkiye’nin önemi artan bir siyasi güç olması, ekonomik gelişimlere bağlı olarak ticaretin artışı, komşu ülkelerde yaşanan karışıklıklar ve sağlık turizmi için ülkeye gelen yabancılar sözlü çeviri ihtiyacını arttırmaktadır. Söz konusu koşullar dikkate alındığında Türkiye’de sözlü çeviri talebinin artmasına bağlı olarak çeviri eğitimi veren kurumlarda sözlü çeviri derslerinin içeriklerinde birtakım yenilikler ve güncellemeler yapılarak piyasa koşullarının dikkate alınması beklenmektedir. Bu çalışma söz konusu beklentileri göz önünde bulundurarak Sakarya Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün sözlü çeviri derslerini ele almaktadır. Yapılan incelemeyle, sözlü çeviriye yönelik derslerin akademik çeviri eğitimi ve çevirmenlik mesleğindeki gelişmeler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu nedenle Türkiye’de sözlü çeviri eğitimi veren Çeviribilim/Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin müfredatları karşılaştırılarak incelenmiştir ve bu incelemeler doğrultusunda bazı tespitler yapılmıştır.

Keywords

Abstract

In our globalizing and rapidly changing world thanks to the communication technologies, Turkey has a significant strategic position in terms of socio-cultural and economical aspects. Therefore, Turkey has a different commercial and political relationship with many countries comprising various cultures and languages. In order to maintain these relations healthfully, interpreting is of utmost importance. Turkey’s membership application for EU shows that Turkey is now an important political power. Besides, commercial contacts with other countries are on the rise and foreign people pay a visit to our country for health tourism. On the other hand, conflicts in neighboring countries increase. All of these factors raise the demand for interpreting in Turkey. In this respect, considering aforementioned explanations we believe that contents of the interpreting courses in academic translation institutions must be refreshed and updated, while doing so, market conditions must also be taken into account. This study deals with interpreting courses offered at Sakarya University taking the above-mentioned suggestions into consideration. In this study, we aim to evaluate interpreting courses in terms of the developments in academic interpreter training and interpreting profession. Hence, curricula of Translation & Interpreting (Studies) Departments were compared to each other and the findings are discussed.

Keywords