Franz Kafka’da Umutsuzluk, İntihar ve Ölüm
Hopelessness, Suicide and Death at Franz Kafka

Author : Fatma KARAMAN
Number of pages : 158-165

Abstract

Franz Kafka üzerine çok çalışma yapılmış ve halen de yapılmaya devam edilmekte olan araştırıldıkça bitmeyen bir dünya yazarıdır. Kafka’nın eserleri incelendiğinde kendi hayatından izler taşıdığı net bir şekilde görülmektedir. Çünkü Kafka’nın yaşadığı olaylar, edebi yapıtlarının doğuşunda önemli bir rol oynamıştır. Dolayısıyla Kafka’nın eserleri bize hem edebi atölyesine hem de o anlaşılması kolay olmayan kişisel dünyasına bir göz atma olanağı da sunmaktadır. Özellikle edebi bir kaygı taşımadan kaleme aldığı günlüklerinde Kafka’yı şeffaf bir şekilde görebilme imkânı elde etmekteyiz. Günlüklerde Kafka adeta karşısında başka biri varmış gibi kendi kendisiyle konuşur. Yani ikili bir söyleşi yapar yazarımız. Bu konuşmalar bazen bir suçlama, bazen de ruhsal rahatlama şeklinde olmuştur. Bu çalışmada Kafka’nın özellikle günlüklerinden yola çıkarak güncelerinde dikkat çeken umutsuzluk, intihar ve ölüm, gibi öğeleri ele aldık. Araştırmada psikanalitik edebiyat kuramından yararlanılmıştır. Bu bağlamda söz konusu yazarın yapıtları incelenmiş umutsuzluk, intihar ve ölüm kavramlarını içeren anlatımlar belirlenmiş ve örnek amacıyla çalışmaya alınmıştır. Günceler, her ne kadar edebi bir metin olarak değerlendirilse de birebir yazarımızla ilgili bize somut veriler sunmada yeterli olmuştur. Kafka, güncelerinde kendisini şeffaf bir şekilde birebir ilk ağızdan okura duyumsatmıştır. Çünkü güncelerinde yazarımız, Kafka’nın her yönüyle sahip olduğu ‘beni’ ortaya koymaktadır. Çalışmamız sonucunda Kafka’nın sık sık umutsuzluk duygusuna kapıldığını ve bu duyguya bağlı olarak da intihar ve ölüm düşüncesinin Kafka’nın aklını meşgul ettiği görülmüştür.

Keywords

Türkçe öğretimi, bilişim teknolojisi, öğretim yöntemleri.

Read: 1,861

Download: 1,012