Using Mnemonic Devices In German Language Teaching
Bellek Destekleyicilerin Almanca Öğretiminde Kullanımı

Author : Adnan OFLAZ
Number of pages : 22-41

Abstract

Bu çalışmada bilginin dikkat yolu ile algılanmasından sonraki süreçte zihinsel olarak nasıl işlendiği, hangi aşamalardan geçirilerek nerede depolandığı, unutmanın hangi sebeplerle gerçekleştiği konularına değinilmiş, yabancı dildeki kelimelerin etkili şekilde kodlanıp uzun süre hatırlanmasını sağlayan bazı bellek destekleyiciler sınıf içinde kullanılabilecek örnek uygulamalarla anlatılmıştır. Yabancı dil öğreniminde birçok öğrencinin yaşadığı temel sorun, öğrenilen kelimelerin unutulması yani ilgili kelimenin kalıcılık süresinin kısa olmasıdır. Basit tekrar yolu ile öğrenilen bilgilerin kalıcılığı kısa olmaktadır. Bu sorunun çözümünde bazı bellek destekleyiciler kullanılmaktadır. Araştırmalar, bellek destekleyicilerin gerek ses gerekse görsel sembollerle anlam ilişkisi kurmasının kelimelerin kalıcılığını artırdığını göstermektedir. Zincirleme (Kettenmethode) ve Yerleşim (Loci) Yönteminde daha çok görsel sembollerle kodlama yapılırken, Askı Kelime Yönteminde (PEG Methode- Das Zahl-Reim-System) kelimeler hem görsel hem de fonetik unsurlarla birlikte kodlanmaktadır. Yeni kelime öğretiminde en çok kullanılan yöntem, hedef dildeki ve anadildeki kelimelerin ses benzerliğinin kullanıldığı anahtar kelime (Die Schlüsselwortmethode) yöntemidir. Bu yöntemde görsel semboller aktif olarak kullanılmaktadır. Genel anlamda bu tekniklerin bilginin kodlanmasında, istenilen bilgilerin geri getirilmesinde ve öğrenilen bilgilerin beyindeki kalıcılık oranlarına basit tekrarla ezber yöntemlerine nazaran anlamlı düzeyde katkı sağladığı görülmektedir. Bu öğrenme yolları ile yabancı dildeki kelimelerin bilinen kelimeye bağlanarak anlamlandırılması, görsel ve sözel semboller ile işlenerek yeniden yapılandırılması, yeni kelimenin uzun süreli hatırlanmasını sağlamaktadır. Bu nedenle yabancı dil öğreniminin bellek destekleyicilerle desteklenmesinin, kelimelerin unutulma oranınını düşüreceği düşünülmektedir.

Keywords

Deneme, metin, metin dilbilim, çözümleme, bağdaşıklık, tutarlılık.

Read: 1,489

Download: 629