Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görev Temelli Yaklaşımı Kullanmaya Yönelik Etkinlikler

Author:

Year-Number: 2017-Volume 5 Issue 3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : Turkish
Konu : null
Number of pages: 234-248
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yabancı bir dili öğrenmek, onu etkili bir şekilde kullanmak her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Küreselleşen dünyada insanlar değişik amaçlarla yabancı bir dil öğrenmek istemektedirler. Ülkemizin son yıllarda dünya devletleriyle özellikle ekonomik alanda yarışır konumda olmasıyla öneminin daha artması, çevresinde yıllardır süren savaşlardan dolayı sürekli göç alıyor olması ve teknolojik gelişmelerle uluslararası etkileşimin her zamankinden çok olmasından dolayı Türkçemizi öğrenmek isteyenlerin sayısı günden güne artmaktadır. Türkçe’nin yabancılara öğretimi değişik yöntemler kullanılarak yapılabilir. Yaygın olarak öğretilen diller ile ilgili yapılmış çok sayıda çalışma ve yöntem değerlendirmeleri mevcut iken Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde farklı yöntem ve tekniklerle yapılmış çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada hedeflenen yabancı dil olarak öğretilen İngilizce, Almanca, Fransızca vb. dillerin öğretiminde sıklıkla kullanılan Görev temelli öğrenme yöntemini Türkçenin yabancı dil olarak öğretimine uyarlamak ve özgün etkinlikler tasarlamaktır. Çalışmada görev temelli öğrenmenin özellikleri göz önünde bulundurularak değişik seviyeler için etkinler hazırlanmıştır. Yazar tarafından her bir düzey için toplamda 6 adet etkinlik geliştirilmiştir. Bu etkinliklerle Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin tüm dil becerilerinin gelişimlerinin yanında sosyal ve kültürel becerilerinin de geliştirilmesi istenmiştir. Çalışmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde görev temelli yaklaşımı kullanarak modern bir dil öğretimi sağlamaktır. Çalışmada, güncel bir yaklaşım olması ve öğrenenlere etkili bir şekilde grupla öğrenme sağladığı için görev temelli öğrenmenin öneminden ve nasıl uygulanabileceğinden bahsedilmiştir.

Keywords

Abstract

Learning a foreign language and using it effectively is getting more and more important each passing day. In the globalizing world, people want to learn a foreign language for different purposes. The number of people who want to learn Turkish is increasing day by day because our country has been getting more and more popular due to the fact that our country has been competing with the world states in recent years, especially in the economic arena, continuous migration due to the wars that have been around for years and because of the technological developments more than ever.Teaching Turkish to foreigners can be done by using different methods. While there are many studies and method evaluations on commonly taught languages, studies conducted with different methods and techniques in the teaching of Turkish as foreign language is limited. In this study, it is aimed to adapt Task-based learning method that is frequently used in the teaching of languages such as English, German, French, etc. which are taught as a foreign language, to teach Turkish as a foreign language and to design original activities.Activities have been prepared for different levels, taking into account the characteristics of task-based learning.A total of 6 activities have been developed by the author for each level.It is desired to develop social and cultural skills as well as the development of all language skills of the students learning Turkish as a foreign language with these activities.The aim of the study is to provide a modern language teaching using task-based approach to teach Turkish to foreigners.The importance of task-based learning and how it can be implemented has been mentioned in the study as it is an up-to-date approach and provide learners learning with group effectively.

Keywords