Yabancılara Türkçe Öğretiminde A1 Seviyede Emojilerden Faydalanma

Author:

Year-Number: 2019-7.2
Number of pages: 236-247
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde akıllı telefonlar; neredeyse her yaştan, her eğitim seviyesinden, sosyo-ekonomik sınıftan insanın vazgeçilmez temel iletişim aracı hâline gelmiştir. İletişimin sadece konuşarak sağlanmadığı bu yeni sistemde, sosyal medyada (Instagram, Facebook, Twiter, WhatsApp, Snapchat, Viber) yazılı mesajlaşma daha çok tercih edilir hâle gelmiştir. Dünyanın her yerinden insanın anlayabildiği Japoncada “resim” anlamına gelen “e” ve “karakter” demek olan “moji”nin birleşmesiyle oluşan emoji, anlamlı-renkli-çizim dili, hızla yayılmaktadır. İnsanlar duygularını, basit cümleleri, kalıp ifadeleri yazmak yerine emojileri kullanmaktadır. Emojiler, kişisel ihtiyaçları anlattığı gibi bayraklar, kutlamalar, eğlence, spor, hava durumu, hayvanlar, yiyecek ve içecekler, ülkeler, meslekler, gezegenler, burçlar gibi yüzlerce görselle adeta evrensel, ulaşılabilir bir iletişim sistemi ortaya çıkarmıştır. Bu yeni sistem, öğretim tekniklerini özellikle teknolojiye, görsel unsurlara en çok ihtiyaç duyan yabancı dil öğretimini kolaylaştırmaktadır. Yabancılara Türkçe öğretiminde özellikle A1 seviyede görsel unsurlardan, şekillerden, resimlerden veya fotoğraflardan sıkça faydalanılmaktadır. Bu çalışmada, A1 seviye öğrencilere meslekler ve duygulara ait kelimelerle ilgili emojilerden; günlük selamlaşma ve temenni kalıp ifadeleriyle ilişkili emojilerden; kelime öğretiminde, yazma ve konuşma etkinliklerinde nasıl yararlanılacağı belirtilmiş ve denenmiş uygulamalar örneklendirilmiştir. Çalışmanın Türkçenin yabancılara öğretimine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Keywords

Abstract

Nowadays when technology is developing fast, smartphones have become an indispensable, essential means of communication for people from almost all age groups, all levels of education and all socio-economic groups. In this new system, which does not only enable communication by means of speaking, text messaging on social media such as (Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Snapchat and Viber) has become a preferable means of communicating. The meaningful – colorful – picture language, which is known in every part of the world under the name ‘’emoji’’ that has been formed by combining the Japanese words ‘’e’’, meaning ‘’picture’’, and ‘’moji’’, meaning ‘’character’’, is spreading fast. Instead of writing to express their feelings and affection or writing simple sentences and formulaic expressions, people use emojis. In addition to expressing personal needs, emojis have introduced an almost universal, accessible communication system with hundreds of emojis such as flags, celebrations, entertainment, sports, weather conditions, animals, food and drinks, countries, professions, planets and horoscope signs. This new system facilitates the teaching of a foreign language, the teaching techniques of which require the use of technology and visual elements. In teaching Turkish to non-native learners, visual elements, shapes, illustrations and photographs are frequently used, especially at A1 level. This study specifies how to benefit from using emojis related to words that represent professions and feelings and emojis related to daily greetings and formulaic expressions of wishes in teaching vocabulary to A1 level learners of Turkish through writing and speaking activities, and gives examples of practices that have already been implemented. It is considered that the study will contribute to the teaching of Turkish to learners.

Keywords