Orta ve Yüksek Öğretim İngilizce Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Modülleri Sıradüzeninin Türkçe Dil bilgisel Edincine Uygunluğu
Compatibility of Grammar Modules’ Hierarchy in Secondary and Higher Education English Contextual Grammar Books to Turkish Grammatical Competence

Author : Emrullah Şeker
Number of pages : 100-108

Abstract

Bu çalışma Türkçe konuşan öğrenciler için İngilizce dilbilgisinin Evrensel Dilbilgisine (ED’ye) erişe bilirliği sağlayacak şekilde sunulması durumunda İngilizce dilbilgisi öğrenmenin daha kolay gerçekleşeceği varsayımı esas alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada Türk Eğitim sistemi içerisinde ağırlıklı yabancı dil öğretimini gerçekleştiren yüksek ve orta öğretim kurumlarına bağlı üniversite ve okullarda yürütülen programlarda takip edilen ders kitaplarının dilbilgisi yapılarının sunuş sıradüzeni Türkçe Dilbilgisel Edinç ve ED’ye erişim açısından incelenmiştir. Bu referans kaynakların dilbilgisi içeriklerini sunuş biçimleri Türkçe ve İngilizce dilleri arasında alan yazında İlkeler ve Değiştirgenler Kuramına göre tanımlanmış olan değiştirgensel farklılıklar dikkate alınarak ardışıklık ve ED’ ye erişilebilirlik açısından içerik çözümleme yöntemiyle incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Böylece sadece mevcut müfredat programları ve ders kitaplarındaki İngilizce dilbilgisi sunuş biçiminin Türkçe konuşan İngilizce öğrencileri için ne derece uygun olduğu belirlenmekle kalmayıp, daha ileride değiştirgensel farklılıklara göre tasarlanmış ve ED’ye erişim etkinlikleri içerecek şekilde hazırlanmış bir ders kitabı geliştirme çalışmalarına da katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu şekilde, diğer dillerin öğretiminde Türkçe dilbilgisel edincine başvurulması Türkçe dilbilgisinin Evrensel Dilbilgisi kavramları ve kurallarıyla betimlenmesine de katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak İngilizce örneğinde gerçekleştirilecek bu çalışmanın diğer dillerin öğretimi için de önemli sayılabilecek sonuçlar  ortaya koyacağı öngörülmektedir.

Keywords

Balkanlar, Şiir, Coğrafya, Osmanlı, Türk Tarihi.

Read: 1,559

Download: 616