Orta ve Yüksek Öğretim İngilizce Ders Kitaplarındaki Dilbilgisi Modülleri Sıradüzeninin Türkçe Dil bilgisel Edincine Uygunluğu

Author:

Year-Number: 2019-7.3
Number of pages: 100-108
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Türkçe konuşan öğrenciler için İngilizce dilbilgisinin Evrensel Dilbilgisine (ED’ye) erişe bilirliği sağlayacak şekilde sunulması durumunda İngilizce dilbilgisi öğrenmenin daha kolay gerçekleşeceği varsayımı esas alınarak hazırlanmıştır. Bu çalışmada Türk Eğitim sistemi içerisinde ağırlıklı yabancı dil öğretimini gerçekleştiren yüksek ve orta öğretim kurumlarına bağlı üniversite ve okullarda yürütülen programlarda takip edilen ders kitaplarının dilbilgisi yapılarının sunuş sıradüzeni Türkçe Dilbilgisel Edinç ve ED’ye erişim açısından incelenmiştir. Bu referans kaynakların dilbilgisi içeriklerini sunuş biçimleri Türkçe ve İngilizce dilleri arasında alan yazında İlkeler ve Değiştirgenler Kuramına göre tanımlanmış olan değiştirgensel farklılıklar dikkate alınarak ardışıklık ve ED’ ye erişilebilirlik açısından içerik çözümleme yöntemiyle incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Böylece sadece mevcut müfredat programları ve ders kitaplarındaki İngilizce dilbilgisi sunuş biçiminin Türkçe konuşan İngilizce öğrencileri için ne derece uygun olduğu belirlenmekle kalmayıp, daha ileride değiştirgensel farklılıklara göre tasarlanmış ve ED’ye erişim etkinlikleri içerecek şekilde hazırlanmış bir ders kitabı geliştirme çalışmalarına da katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bu şekilde, diğer dillerin öğretiminde Türkçe dilbilgisel edincine başvurulması Türkçe dilbilgisinin Evrensel Dilbilgisi kavramları ve kurallarıyla betimlenmesine de katkı sağlayacaktır. Sonuç olarak İngilizce örneğinde gerçekleştirilecek bu çalışmanın diğer dillerin öğretimi için de önemli sayılabilecek sonuçlar  ortaya koyacağı öngörülmektedir.

Keywords

Abstract

This study is based on the assumption that learning English grammar will be simpler and easier for Turkish speaking learners if it is introduced in a way by which they can achieve accessibility to universal Grammar (UG). In this study the order of the grammar modules in the course books followed in the programs carried out in secondary or higher education institutions such as schools or universities predominantly responsible for foreign language teaching in Turkish Education System was analysed. The grammar presentation sequence of these target references were discussed and evaluated in terms of accessibility to UG regarding UG principles and parameters set between Turkish and English in the literature so far. Thus, we not only aim to reveal how much of the grammar presentation in the available curriculums and course books is appropriate for Turkish speaking learners of English but also aim to contribute to developing an English course book prototype including parameter setting activities particularly for those who have Turkish competence. Therefore, referring to Turkish grammatical competence in teaching of other languages will eventually contribute to supplementing Turkish Grammar description through universal principles and concepts. Finally, it is also assumed that this study to be carried out in the case of English as a foreign language will have positive effects also on teaching of other languages.

Keywords