Öğrencilerin Bakış Açısından İngiliz Dil Eğitimi Doktora Programındaki Çevrimiçi Derslerin Geleneksel Yüyüze Derslerle Kıyaslanması

Author:

Year-Number: 2019-7.3
Yayımlanma Tarihi: null
Language : İngilizce
Konu : English Language teaching
Number of pages: 126-137
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yüksek lisans ve doktora düzeyinde çevrim içi derslerin sayısı tüm dünyada artmaktadır. Bundan dolayı, bu tarz derslerin yüz yüze kurslar kadar verimli olup olmadığını araştıran pek çok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalar, derslerin güçlü ve zayıf yönlerine odaklanıyor ve çevrim içi öğrenme yöntemlerini geliştirecek öneriler sunuyor. Bahsedilen bu literatürden yola çıkarak yürütülen bu mevcut çalışma, öğrencilerin deneyimlerini ve çevrim içi doktora derslerine hazırlık düzeylerini Türk bağlamında araştırmayı amaçlamıştır. Literatürü, çevrim içi derslerde olup bitenlerle ilgili ve bu sınıflardaki öğrencilerin derslerle ilgili görüşleri hakkında zenginleştirmek için, 5 sınıf arkadaşıyla iletişime geçilmiştir. Bu öğrenciler, Çukurova Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği programındaki tüm doktora düzeyindeki derslere, bir çevrim içi ders haricinde, şehir dışından katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin çevrim içi ders sürecindeki deneyimlerini anlamak, bu dersleri aldıkları diğer yüz yüze derslerle karşılaştırmak ve derslerin onların yaşamları üzerindeki etkisini araştırmak için, yarı yapılandırılmış görüşmelere başvurulmuştur. Transkripsiyon edilmiş görüşme verileri, derinlemesine içerik analizi ile incelenmiş ve bu inceleme sonucunda yinelenen temalar benzer kategoriler altında gruplandırılmıştır. Mevcut araştırmanın bulguları, katılımcıların çevrim içi kurstan memnun olduklarını, çevrim içi öğrenmenin zengin ve esnek bir öğrenme ortamı sunduğunu ve çevrim içi öğrenmenin ve yüz yüze öğrenmenin sonuçlarının neredeyse aynı olduğunu ortaya koymuştur. Bununla birlikte, çevrim içi kursun kalitesi, canlı, otantik tartışmaları tetikleyen gelişmiş teknolojik araçlarla yükseltilebilir. Ayrıca, öğrencilere, bir doktora programının temeli için gerekli nitelikleri kazanmaları için oryantasyon sunulabilir. Çalışmanın tartışma bölümünde doktora düzeyindeki çevrim içi derslerdeki öğrenme deneyimini geliştirmek için daha fazla öneri sunulmuştur. Çalışma, doktora düzeyindeki çevrim içi derslerin başarılarını değerlendirmeleri ile ilgili tartışmalara katkıda bulunması açısından önemlidir.

Keywords

Abstract

As the number of online courses at the level of master’s and Ph.D. is increasing all over the world, more studies are being conducted to find out whether these courses are as efficient as face-to-face courses by focusing on their strengths and weaknesses and offering suggestions to improve the overall experience of online learning. Motivated by the related literature, the current study aims to research the experience of learners and their readiness level for online Ph.D. courses in the Turkish context. To accomplish the aim of enriching the literature with detailed explanations of what is actually going on in an online course, what the students’ perspectives and satisfaction factors of online courses are in comparison to traditional face-to-face courses, five Ph.D. classmates were contacted. These students had to attend all of the courses at the English Language Teaching Program in Çukurova University from other cities, apart from one online course. Semi-structured interviews were conducted to explore their experiences during the process of studying the online course, to compare it with the rest of face-to-face courses, and to research its impact on their lives. Transcribed interview data were processed with in-depth content analysis and recurring themes were grouped under similar categories. The findings of the current research revealed the participants were satisfied with the online course, thought online learning offers a rich and flexible setting of learning, and the outcomes of online learning and the face-to face learning are almost the same. However, the quality of the online course could be increased by advanced technological tools that enable a lively, authentic discussion. Also, students may be offered orientation to gain the qualifications necessary for the foundation of a doctoral program. More suggestions to improve the experience of online courses at Ph.D. level have been offered in the discussion part of the study. The study is important in term of contributing to the discussion on accomplishments of online courses at Ph.D. level

Keywords