“Çıtır Çıtır Felsefe” Adlı Telif Çocuk Edebiyatı Serisinin Jackson Konsepti Bağlamında İncelenmesi
The Analysis of the Copyright Child Literature Series Named “Çıtır Çıtır Felsefe” Based on Jackson’s Concept

Author : Esma DUMANLI KADIZADE -Yusuf ASLAN
Number of pages : 14-30

Abstract

Son yıllarda çocuk edebiyatına yönelik çalışmaların ve alana olan ilginin artmasıyla birlikte çocuk edebiyatının konu alanları da çeşitlilik göstermeye başlamıştır. Çocuk edebiyatı ürünlerinin çocuk felsefesi ile ilgili olan ilişkisi de bu konu alanlarından biridir. 1953 yılında Karl Jaspers tarafından literatüre kazandırılan çocuk felsefesi tam anlamıyla 1970’lerde Matthew Lipman’ın sistematik çalışmalarıyla ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ilk olarak Fransa’da yayınlanan Çıtır Çıtır Felsefe serisindeki kitapları, çocuk edebiyatı ve çocuk felsefesi perspektifiyle incelemeyi ve kitaplardaki öykücüklerin Daurer’in “Jackson Konsepti” başlığı altında sıraladığı yetilere uygunluğunu incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında Çıtır Çıtır Felsefe serisinden basit seçkisiz örneklem yoluyla seçilen 12 kitap incelenmiştir. Bu kitaplar, Adalet ve Haksızlık, Başarı ve Başarısızlık, Beden ve Akıl, Cesaret ve Korku, Güzellik ve Çirkinlik, Haklar ve Ödevler, İş ve Para, İyi ve Kötü, Makineler ve İnsanlar, Özgür Olan ve Olmayan, Şiddet ve Şiddetsizlik adlı kitaplardır. Elde edilen bulgulara göre incelenen kitaplarda mantıksal yetiler başlığına uygun 136 bulgu tespit edilirken, kişilik geliştiren yetilere dair 6 bulgu, sosyal yetiler başlığında ise 4 bulgu tespit edilmiştir.

Keywords

Çocuk edebiyatı, çocuk felsefesi, Doris Daurer, Jackson metodu, Thomas Jackson,

Read: 2,195

Download: 1,109